עמוד:158

מצבי צבירה של חומרים החומר מים מופיע בסביבה כקרח - מוצק , כמים - נוזל , וכאדים - גז . מוצק , נוזל וגז הם שלושה מצבי צבירה שחומרים יכולים להיות בהם . מהו חומר ואילו תכונות מאפיינות את כל אחד ממצבי הצבירה של החומר ? נפח וכמות של חומר משימות אחדות הכלולות בפרק זה מחייבות להקפיד על כללי בטיחות בהתנסות עם חומרים . יש להכיר את ההנחיות לעבודה עם חומרים בחדר מדע וטכנולוגיה . הנחיות מפורטות מתפרסמות באתר מטר . לביצוע הניסוי יש להשתמש בחומרים שקל להשיגם בבית הספר ואשר בטוחים בשימוש . בעקבות המשימה - נדע ... לתאר מה משותף לחומרים במצב צבירה מוצק , לחומרים במצב צבירה נוזל ולחומרים במצב צבירה גז . למדוד כמות ) משקל ( של חומר ונפח של חומר באמצעות מכשירי מדידה . חלק א : מהו מצב הצבירה של החומרים ? הנחיות ציוד : מגש ועליו : ברזל , פלסטיק , פחם , שמן , בקבוק עם אוויר , נחושת , קרח , כוהל , בקבוק מים , נפט בבקבוקון סגור , אבן , עץ . 1 זה ַ וּ בשם את החומרים שלפניכם ומיינו אותם לשלוש קבוצות : חומרים במ צּ ב צבי רָ ה מוצק . חומרים במ צּ ב צבי רָ ה נוזל . חומרים במ צּ ב צבי רָ ה גז . . 2 כיצד ידעתם להבחין בין שלושת מצבי הצבירה של החומרים ? בחלק א של המשימה התלמידים מתבקשים למיין חומרים על פי מצבי הצבירה שלהם , בהסתמך על הידע הקודם שלהם , ולהסביר כיצד ידעו לזהות כל אחד ממצבי הצבירה . את תשובותיהם הם יוכלו לבדוק לאחר ביצוע המשימה "תכונות של נוזלים , מוצקים וגזים" ) ראו בהמשך . ) בטיחות . 1 אין להריח ולטעום חומרים במהלך ההתנסות ! . 2 יש להקפיד על שיער אסוף במהלך ההתנסות .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר