עמוד:157

בעקבות הלמידה - נדע ... לתאר את מצבי הצבירה של המים בסביבה . להבדיל בין מוצקים , נוזלים וגזים ולתאר את תכונותיהם . לתאר כיצד מנצלים תכונות של מוצקים , נוזלים וגזים לשימושים שונים . לתאר כיצד עוברים חומרים ממ צּ ב צבי רָ ה אחד למ צּ ב צבי רָ ה אחר . להביא דוגמאות מחיי היומיום לשינויים במצבי הצבירה . מושגים שנלמד מ צּ ב צבי רָ ה : מוצק , נוזל , גז . מ צּ בי צבי רָ ה של מים : קרח , מים ואדים . מעבר בין מ צּ בי צבי רָ ה : התא דּוּ ת ורתיחה , התע בּוּ ת , התמצק וּ ת , ה קְפּ אה , ה תּ כה . אנרגיה , חימום , קירור . מכשירים למדידת נפח וכמות של חומרים : ש וּרָ ה , מאזניים . יחידות מידה : גרם , קילוגרם , סנטימטר מעוקב ) סמ , ) "ק ליטר . מיומנויות שנפעיל להפיק מידע מקטעי מידע . לערוך ניסויים , לאסוף נתונים ולהסיק מסקנות . לבצע מדידות בעזרת מכשירי מדידה . להסביר תופעות בטבע בעזרת עקרונות מדעיים . לקרוא תרשימים ולהסביר אותם . להציג מידע בתרשים . הפרק מרחיב ומבסס באופן ספירלי את ההיכרות עם תכונות חומרים בשני היבטים : תכונות אינטנסיביות של חומרים — שאינן תלויות בכמות החומר ) לדוגמה : מסיסות , מגנטיות , קשיות ( ותכונות אקסטנסיביות של חומרים — תכונות שתלויות בכמות החומר ) למשל , נפח . ) בפרק מתייחסים ל"שינויים הפיכים בחומר" כדוגמת העברה של חומרים ממצב צבירה אחד לאחר . ההבניה של מושגים ועקרונות אלה נעשית בהקשר לתופעות בסביבה הטבעית והמלאכותית בדגש על שינויי מזג אוויר ומחזור המים . מארגני ההוראה–למידה בעמוד זה נועדו להביא את הלומדים למודעות אודות ביצועי ההבנה הנדרשים מהם בעקבות הלמידה של הפרק , למושגים שילמדו ולמיומנויות שיפעילו .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר