עמוד:167

חומרים משנים מצב צבי רָ ה בסביבה שלנו יש חומרים במ ַצּ ב צבי רָ ה מוצק ) למשל , ברזל וגיר , ) במ ַצּ ב צבי רָ ה נוזל ) למשל , מים ושמן ( ובמ ַצּ ב צבי רָ ה גז ) למשל , ח ַ מצן וחנקן . ) האם חומר שנמצא בסביבה במ ַצּ ב צבי רָ ה מוצק נשאר תמיד מוצק ? האם נוזל נשאר תמיד במ ַצּ ב צבי רָ ה נוזל ? האם גז נשאר תמיד במ ַצּ ב צבי רָ ה גז ? תת הפרק עוסק בשינויים במצבי הצבירה של החומר הנגרמים בעקבות שינויי טמפרטורה . שינויים אלה הם דוגמה לשינויים הפיכים . כלומר , בעקבות השינוי החומר לא השתנה אלא רק מצב הצבירה שבו הוא נמצא . כל אחד מהניסויים מלווה בקטע מידע מתאים לצורך המשגה . מה קורה למים כשמחממים אותם ? בעקבות המשימה - נדע ... לגלות בעזרת ניסויים מה קורה למים במ ַצּ ב צבי רָ ה מוצק ולמים במ ַצּ ב צבי רָ ה נוזל כשמחממים אותם . למדוד טמפרטורה בעזרת מד טמפרטורה . לתאר תוצאות ולהסיק מסקנות . חלק א : מקרח ל ... ממוצק ל ... ציוד : קרח כתוש , כוס , מד טמפרטורה ) ללא כספית ( הנחיות . 1 מלא וּ כוס בקרח כתוש . באיזה מ צּ ב צבי רָ ה נמצא הקרח ? בחלק זה התלמידים מתבקשים לעקוב אחר השינויים שעובר קרח כתוש שהוצא מהמקרר ושוהה כעת בטמפרטורת הסביבה . ההתוודעות לשינויי הטמפרטורה חיונית להבנת הגורם שחולל את שינוי מצב הצבירה של הקרח ממוצק לנוזל . . 2 מ דְ ד וּ בעזרת מד הטמפרטורה את הטמפרטורה של הקרח . שימו לב : את הטמפרטורה מודדים במעלות צלזיוס . . 3 מ דְ ד וּ בעזרת מד טמפרטורה את טמפרטורת האוויר . . 4 ַ• ער וּ : מה יקרה לקרח בעוד שעה ? . 5 ַ• ער וּ : מה יקרה לקרח אם תניחו אותו בשמש ? . 6 שימו את הכוס עם הקרח בשמש ובדקו כעבור שעה מה קרה לקרח . . 7 הסבירו את התוצאה שקבלתם . חלק ב : ממים ל ... מנוזל ל ... ציוד : צלוחית שטוחה , כוס חסינת אש 50 ( סמ , ) "ק מים , מד טמפרטורה , מבער גז , חצ וּ בה , רשת או משולש מתכת ניסוי 1 . 1 שפכו מעט מים לתוך צלוחית שטוחה . בניסוי 1 בודקים מה קורה למים שהונחו בכלי על אדן החלון ) אידוי איטי . ) ניסוי זה נועד להציג את תופעת ההתאדות ולעורר את השאלה לאן המים נעלמו . לתרגול מיומנות החשיבה תכנון ניסוי פנו לתת המדור תהליך החקר המדעי שבמדור מיומנויות ותהליכי חשיבה שבאתר מטר .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר