עמוד:156

פרק שני : ממים למים - מ צּ בי צבי רָ ה ביום חורף אחד ... על הר החרמון יורד שלג , בחיפה יורד ברד , בתל אביב יורד גשם שוטף , בירושלים מבחינים בכפור לאורך הדרכים , הדרך לבאר שבע מכוסה בערפל ... ובאילת יש עננים אפורים בשמיים ונושבת רוח קרירה . ביום קיץ אחד ... על הר החרמון הקרקע יב ְ ֵשָׁ ה ) לא רואים אפילו פתית שלג אחד , ) בחיפה חם ויש אובך , בתל אביב יש לחות גבוהה מאוד , בירושלים רואים עננים לבנים בשמיים , בבאר שבע בבוקר הכול היה מכוסה בטל ... ובאילת חם מאוד , השמיים בהירים , אין עננים והלחות נמוכה מאוד . מטרת השיר לרמוז על הקשר שבין שינויי מזג אוויר לבין מצב הצבירה של המים . מילות המפתח המודגשות בבית "ביום חורף אחד" ) שלג , ברד , גשם , כפור , ערפל ועננים ( שונות ממילות המפתח המודגשות בבית "ביום קיץ אחד" ) מפלס מי הכנרת ירד , קרקע יבשה , עננים לבנים , לחות נמוכה / גבוהה . ) הצגה זו באה לרמוז על השינויים שבטבע ועל מחזוריות התופעות , וכן לאפשר לתלמידים להביע את דעתם על תופעות אלה . ביום חורף אחד שוב מגיע הגשם , הברד והקור ... ביום קיץ אחד שוב הכול יבש ... שוב משתנה מזג האוויר ... שוב משתנה "מצב הצבירה של המים ... " כיצד משתנים מצבי הצבירה של המים עם השינויים במזג האוויר ?

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר