עמוד:180

המשימות שמופיעות בתבנית זו יכולות לשמש ככלים להערכה מעצבת . תשובה לשאלה : 1 נוהגים לקנות נוזלים ביחידות של נפח ) ליטר , סמ"ק ( ומוצקים ביחידות של משקל ) גר , ' קילוגרם . ) במבט חוזר תשובה לשאלה : 2 חומרים במצב צבירה גז ) חמצן , גז בישול , מימן , ) חומרים במצב צבירה נוזל ) שמן , כוהל , קרוסין , ) חומרים במצב צבירה מוצק ) מלח בישול , ברזל , גיר . ) . 1 לפניכם רשימה של מוצרים . אילו מוצרים קונים ביחידות של נפח ) סמ"ק ( ואילו מוצרים קונים ביחידות של משקל ) גרם )? רשימת מוצרים : חלב , עגבניות , שמן , מיץ , בשר , אבטיח , מים מינרלים , קמח , דגים , חומר ניקוי נוזלי , פסטה . . 2 הביאו שתי דוגמאות לחומרים במ צּ ב צבי רָ ה גז , שתי דוגמאות לחומרים במ צּ ב צבי רָ ה נוזל ושתי דוגמאות לחומרים במ צּ ב צבי רָ ה מוצק . ג . בקופסת קרטון גדולה . ד . בבלוני גז קטנים . . 4 העתיקו את המשפטים למחברת ) או במחשב ( והשלימו אותם : א . נוזל היוצא מהברז בכל בית : . ____ מים ב . נוזל צהבהב שצף על המים : . _____ שמן ג . מוצק שעושים ממנו מסמרים , מוטות ועוד . נמשך למגנט : . ____ ברזל ד . מוצקים , נוזלים וגזים - תופסים . _____ מקום ה . מ צּ ב צבי רָ ה שבו החומר אינו זורם : . _____ מוצק ו . מ צּ ב צבי רָ ה שבו החומר תופס את כל נפח הכלי שבו הוא נמצא : . _____ גז ז . מ צּ ב צבי רָ ה של שלג וברד : . _____ מוצק ח . מצבי צבי רָ ה שבהם החומר מקבל את צורת הכלי : . _____ _____ נוזל וגז ט . כלי למדידת נפח של נוזלים : . ______ משורה תשובה לשאלה : 3 הגז מגיע ב"בלוני גז קטנים . " הטכנאי / ת מחבר / ת את בלוני הגז אל הצינורות של מערכת הגז וכך מכל הגז מתמלא . . 3 להפעלת מערכות של מיזוג אוויר דרוש גז . הגז נמצא בתוך מכל . כיצד מספקים גז למילוי המכל ? בחרו את התשובה המתאימה והסבירו . א . באריזת ניילון חזקה . ב . בצינור שיוצא ממיכלית .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר