עמוד:177

כאשר טמפרטורת הסביבה יורדת היא גורמת למים לשנות את מצב הצבירה שלהם . כאשר טמפרטורת הסביבה יורדת ל– 0 ! c ) אפס מעלות צלזי וּ ס , ) המים שבאגם או שבשלולית יכולים להתחיל לקפוא . בחיי היומיום שלנו אנו משנים מ צּ ב צבי רָ ה של חומרים מ צּ ב צבי רָ ה נוזל למ צּ ב צבי רָ ה מוצק למטרות שונות : בבית אנו מקפיאים מים כדי ליצור קוביות קרח . בתעשייה , בתהליך היציקה מקררים את המתכת הנוזלית כדי לקבל מוצר מוצק . שאלות . 1 הביאו שתי דוגמאות ) מהטבע ומהבית ( להפיכת מים במצב צבירה נוזל לקרח . . 2 מה צריך לעשות למים במצב צבירה נוזל כדי שיהפכו לקרח ? . 3 תאר וּ בתרשים ) עמוד ) 176 את תהליך הכנת קוביות הקרח בבית . שאלות סיכום . 1 לפניכם רשימה של תופעות : יצירת קוביות קרח . בקבוק קר שהתכסה בטיפות מים . קרח על הכביש . קירור מתכת נוזלית . א . תאר וּ והסבירו את התהליך המתרחש בכל תופעה בעזרת תרשים מתאים ) היעזרו בתרשימים המופיעים בעמודים . ) 176-175 ב . כתב וּ בכל תרשים האם התופעה היא טבעית או מלאכותית ) מעשה ידי אדם . ) ג . כתב וּ כותרת מתאימה לכל תרשים . מילון יציקה : תהליך שבו יוצקים חומר במ צּ ב צבי רָ ה נוזל לתוך תבניות . אחר כך מקררים אותו לקבלת חומר במ צּ ב צבי רָ ה מוצק .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר