עמוד:176

כאשר טמפרטורת הסביבה יורדת היא גורמת למים לשנות את מצב הצבירה שלהם . כאשר טמפרטורת הסביבה יורדת , אדי המים שבאוויר מתקררים ומתע בּ ים על הדשא ומרטיבים אותו . באטמ וֹ ספ רָ ה , אדי המים מתע בּ ים לטיפות זעירות ונוצרים העננים . בחיי היומיום תהליכי עיבוי מתרחשים גם במערכות טכנולוגית . למשל , המים הנפלטים מן המזגנים נוצרו מעיבוי של אדי המים שבאוויר בעקבות פעולת הקירור של המזגן . את מי העיבוי אפשר לנצל להשקיה . שאלות . 1 הביאו שתי דוגמאות ) מהטבע ומהבית ( להפיכת אדים למים במצב צבירה נוזל . . 2 מה צריך לעשות למים במצב צבירה גז כדי שיהפכו למים במצב צבירה נוזל ? . 3 ת ָּ א ֲ ר וּ בתרשים ) שבעמוד ) 175 את תהליך עיבוי אדי המים על המראה שבמקלחת . ממים לקרח ודאי שמעתם על תופעות בסביבה כמו מים שקפאו לפתע על הכביש . מאין "הופיע" הקרח שעל הכביש ? הקרח שעל הכביש לא הופיע פתאום ! מים שהיו על הכביש במ ַצּ ב צבי רָ ה נוזל עברו למים במ ַצּ ב צבי רָ ה מוצק ) קרח . ) כיצד זה קורה ? כאשר מקררים מים במ ַצּ ב צבי רָ ה נוזל הם יכולים לשנות את מצב הצבירה שלהם ולהפוך למוצק ) קרח . ) לתופעה הזאת קוראים ה ַקְפָּ א ָ ה או ה ִ ת ְ מ ַ צ ְּ ק וּ ת . כדי לגרום למים במצב צבירה נוזל להתמצק צריך לקרר אותם . כאשר הטמפרטורה של מים ) טהורים ( מגיעה ל– 0 ! c ) אפס מעלות צלזי וּ ס ( הם קופאים והופכים לקרח . טמפרטורה זו נקראת נקודת הקיפאון של המים . מים עוברים ממצב צבירה נוזל למצב צבירה מוצק

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר