עמוד:155

במבט חוזר המשימות שמופיעות בתבנית זו יכולות לשמש ככלים להערכה מעצבת . תשובה לשאלה : 1 המשפטים הנכונים הם : א , ד , ה . תשובה לשאלה : 2 א . גשם , ב . שמים , ג . מים , ד . מלוח , ה . עננים , ו . אוקיינוסים , ז . מתוקים . . 1 העתיקו רק את המשפטים הנכונים . א . מים חיוניים ביותר לקיום כל היצורים החיים על פני כדור הארץ . ב . בכל מקום יש אוויר נקי בשפע . ג . רוב שטחו של כדור הארץ הוא יבשה . ד . מים מתוקים נמצאים בצורת קרח בקרחונים . ה . יש מים בתוך הקרקע ובסלעים - אלה הם מי תּ ה וֹ ם . . 2 העתיקו את התשבץ . פתר וּ את התשבץ , והסבירו את המושג שמתקבל בטור המסומן : תשובה לשאלה : 3 טייסים לצורך בטיחות הטיסה ובחירת נתיבי טיסה מתאימים , חקלאים לצורך תכנון השקיה , מדריכי טיולים לצורך היערכות מתאימה וחברת חשמל לצורך תכנון ההספק הדרוש לחימום או למיזוג האוויר . תשובה לשאלה : 4 שימושי המים בבית : לרחצה , לבישול , לשתייה וניקיון . שימושי המים מחוץ לבית : בחקלאות , בתעשייה , בתיירות , קייט ונופש . א . שׁ ם של מים היורדים מהעננים . ב . שם מצויים העננים . ג . בלעדיהם - אין חיים . ד . הטעם של רוב המים בעולם . ה . מהם יורד גשם . ו . בהם מצויים רוב המים בעולם . ז . מים אלה משמשים את היצורים החיים . תשובה לשאלה : 6 תהליך הנשימה , תהליך הפוטוסינתזה , מילוי צמיגים , מבודד חום בשמיכות ומעילים . בחמצן שבאוויר אנחנו משתמשים בעיקר כדי להפיק חום מבעירה של חומרי דלק . אנו משתמשים בחום להפעלת מכונות במפעלים ; להפקת חשמל ולהנעת כלי תחבורה כמו מטוסים , אניות , אוטובוסים , מכוניות ועוד . תשובה לשאלה : 5 גורמי זיהום : הזרמת שפכים עירוניים , תעשייתיים וחקלאיים ) רפתות , לולים , חומרי הדברה ( למקורות מים , תחבורה ימית ) חומרי דלק שדולפים ממכליות ( והתנהגות לא אחראית של מטיילים ונופשים המשליכים פסולת למקורות המים . חשוב לסלק מהשפ ְ כים ָ את החומרים המזוהמים . פעולה זאת נעשית במפעלים לטיהור שפכים . אפשר לנצל שוב את המים המטוהרים לשימוש חוזר בחקלאות ) לגידולים מסוימים ( ובתעשייה . . 3 הביאו דוגמה לשלושה בעלי מקצועות שונים שלדעתכם תחזית מזג האוויר היומית חשובה לעבודתם . הסבירו מדוע חשוב לכל אחד או אחת מבעלי המקצוע האלה לדעת את תחזית מזג האוויר היומית ) תוכלו להיעזר במקורות מידע ברשת . ) . 4 כתב וּ דוגמאות לשימושים שאנו עושים במים בבית , ודוגמאות לשימושים שאנו עושים במים מחוץ לבית . . 5 כתב וּ שני גורמים שמזהמים את המים . לכל גורם הציעו דרך להקטנת זיהום המים . . 6 כתב וּ דוגמאות לשימושים שאנו עושים באוויר בבית , ודוגמאות לשימושים שאנו עושים באוויר מחוץ לבית . . 7 כתב וּ את מרכיבי האוויר העיקריים . איזה מבין מרכיבי האוויר דרוש לנשימה של יצורים חיים ולתפקוד שלנו בחיי היומיום ? . 8 כתב וּ שני גורמים שמזהמים את האוויר . לכל גורם הציעו דרך להקטנת זיהום האוויר . תשובה לשאלה : 7 בעיקר מהגזים חנקן , חמצן , ארגון פחמן דו–חמצני ומגזים אחרים שנמצאים בכמות מועטה מאוד באוויר . תשובה לשאלה : 8 השימוש הרב בחומרי דלק משפיע על איכות האוויר . בעקבות ה בּ עי רָ ה של חומרי הדלק נפלטים לאוויר חומרים כמו הגז פַּ חמן דּוּ–חמצני , אפ ֶ ר , פיח וגזים רעילים . אם נחסוך בחשמל , אם נפיק חשמל מאנרגיית רוח או שמש , אם ניסע בתחבורה ציבורית במקום במכוניות פרטיות , אם נשתמש בחומרי דלק איכותיים .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר