עמוד:152

כלי מדידה הם פתרון טכנולוגי למגבלות האדם באיסוף ובעיבוד של מידע כמותי באופן ישיר . בעזרת החושים אנו יכולים לאמוד באופן איכותי מרחק , להעריך את טמפרטורת האוויר ואת נפח הנוזל שבכלי . תיאורים של מידע איכותי יכולים להיות שונים מאדם לאדם ולפעמים אפילו אצל אותו אדם . כלי המדידה השונים מציגים יחידות מידה סטנדרטיות שמאפשרות לבטא מידע כמותי באופן אובייקטיבי ובר השוואה שאינו מסתמך על תפיסת החושים . מודדים תופעות של מזג האוויר אנחנו מודדים תופעות מזג אוויר באמצעות מכשירי מדידה . למדידת כמות המשקעים משתמשים במד גשם ביחידות : מילימטר גשם . למדידת טמפרטורה משתמשים במד טמפרטורה ביחידות : מעלות צלזיוס . למדידת מהירות הרוח משתמשים במד רוח ביחידות : קילומטר לשעה . בעקבות המשימה - נדע ... • לאסוף נתונים על תנאי מזג האוויר באמצעות מכשירי מדידה . • לארגן נתונים בטבלה ולהסיק מסקנות . ציוד : מד טמפרטורה , מד גשם ומד רוח , רשות : חיישן טמפרטורה של אוויר הנחיות . 1 הכינו טבלה במחשב או במחברת ) ראו דוגמה ( לרישום נתוני המדידה . המשימה מזמנת היכרות עם מכשירים למדידת מזג אוויר ) מד גשם , מד טמפרטורה ושבשבת , ) התנסות במדידה , התנסות בבניית טבלה , בארגון הנתונים בטבלה ובייצוגם בגרף עמודות והסקת מסקנות . בשל מורכבות המשימה מומלץ לבצע אותה בקבוצות כאשר כל קבוצה מתנסה במכשיר מדידה אחד על פי בחירתה . להוראה מפורשת של מיומנויות מדידה של טמפרטורה מוצע לפנות לדגם ההוראה "כמה קר ? כמה חם ? — מודדים ומסיקים מסקנות" שבתת המדור מיומנויות חשיבה מסדר גבוה שבמדור מיומנויות ותהליכי חשיבה שבאתר מטר . דגם ההוראה מתמקד בצורך לקבל מידע מדויק באמצעות שימוש בכלי מדידה כדוגמת מד טמפרטורה ) מידע כמותי ( כפתרון למידע הלא מדויק שמתקבל באמצעות חוש המגע על הטמפרטורה ) מידע איכותי . ) תוצאות המדידה מהוות בסיס להסקת מסקנות . להוראה מפורשת של מיומנות החשיבה מדידת טמפרטורה באמצעות מד טמפרטורה פנו לדגם ההוראה מודדים טמפרטורה שבתת המדור למידה התנסותית שבמדור פדגוגיה חדשנית שבאתר מטר . בונים מד גשם מד רוח טבלה לארגון נתונים : נתוני מזג האוויר

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר