עמוד:144

תת הפרק מציג את האטמוספרה של כדור הארץ בראייה גלובלית : מיקומה של האטמוספרה הרכב תערובת הגזים שלה ) האוויר , ) תלות האדם באוויר ) שימושים באוויר ( והשפעת האדם על איכותו ) זיהום אוויר . ) האטמ וֹ ספ רָ ה - מעטפת גזים את כדור הארץ עוטפת האט ְ מ וֹ ספ רָ ה . אט ְ מ וֹ ספ רָ ה היא תערובת גזים העוטפת את כּוֹ כבי הלכת . תערובת הגזים באטמ וֹ ספ רָ ה של כדור הארץ נקראת אוויר . לפני שמפנים את התלמידים לקטע המידע חשוב ליצור קשר בין המושגים אוויר ואטמוספרה . אטמוספרה היא תערובת הגזים שעוטפת כוכבי לכת . האטמוספרות של כוכבי לכת נבדלות זו מזו בהרכב הגזים שלהן . השם הפרטי של אטמוספרת כדור הארץ נקראת אוויר . ממה מורכבת האטמ וֹ ספ רָ ה של כדור הארץ ? בעקבות קריאת קטע המידע - נדע ... • לתאר את הרכב האטמ וֹ ספ רָ ה . • לקרוא נתונים מגרף עוגה ולהסיק מסקנות . קִרְ א וּ את קטע המידע הבא והשיבו על השאלות . ממה מורכבת האטמ וֹ ספ רָ ה של כדור הארץ ? לכדור הארץ יש אטמ וֹ ספ רָ ה - מעטפת גזים . האטמ וֹ ספ רָ ה של כדור הארץ מורכבת בעיקר מהגזים ח ַ נ ָקָ ן 78 ( אחוז , ) חמצן 21 ( אחוז , ) א רְ ג וֹ ן כ–1 ( אחוז , ) פּ חמן דּ ו–חמצני 0 . כ–04 ( אחוז , ) ומגזים אחרים שנמצאים בכמות מועטה מאוד באוויר . לתערובת הגזים המרכיבה את האטמ וֹ ספ רָ ה של כדור הארץ קוראים אוויר . תשובה לשאלה : 1 את האטמוספרה של כדור הארץ מכנים בשם מעטפת גזים , כי החומרים בה נמצאים במצב צבירה גז . שאלות . 1 מדוע מכנים את האטמ וֹ ספ רָ ה של כדור הארץ בשם מעטפת גזים ? . 2 עיינו בגרף העוגה שלפניכם והשיבו על השאלות הבאות : א . איזה חלק בגרף מייצג את הגז חנקן ? ב . איזה חלק בגרף מייצג את הגז א רְגּוֹ ן ? ג . איזה חלק בגרף מייצג את הגז חמצן ? ד . היכן בגרף אפשר לייצג את הפחמן הדו–חמצני ואת הגזים האחרים שנמצאים בכמות מועטה מאוד באוויר ? הסבירו . ה . הוסיפו כתוביות מתאימות לכל חלק . ו . כתב וּ כותרת לגרף .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר