עמוד:143

תשובה לשאלה : 1 אנו משתמשים בתכונת המים כממס ובתכונת הזרימה שלהם לסלק חומרים . כתוצאה מכך , למים מתווספים חומרים שפוגעים באיכותם ) מלחים , שמנים ועוד ( ועלולים להיות מפגע סביבתי ובריאותי . תשובה לשאלה : 2 למים שהזדהמו בעקבות השימוש קוראים שפכים . שאלות . 1 שערו : מהו הקשר בין השימוש במים לבין הזיהום שלהם ? . 2 מהם ש ְ פ ָ כ ִ ים ? . 3 כיצד הם נוצרים ? . 4 מי מייצר ש ְ פ ָ כ ִ ים ? . 5 איזו השפעה מזיקה על הסביבה עלולה להיווצר בעקבות יצירת השפכים ? . 6 נסחו את הבעיה שעולה בעקבות הפגיעה בסביבה . פעלו לפי ההנחיות הבאות : א . המצב המצוי : _________________________________ ב . המצב הרצוי : _________________________________ ג . הבעיה : ? ____________________________________ שימו לב : את ניסוח הבעיה התחילו במילות שאלה כמו : כיצד ? איך ? . 7 איזה פתרון טכנולוגי יש לבעיה ? . 8 איזה יתרון נוסף יש לשימוש בפתרון הזה ? תשובה לשאלה : 3 כשמדיחים כלים מתווספים למים סבון , שומנים , שאריות מזון וגם חיידקים . שפכים נוצרים גם במפעלי תעשייה שבהם משתמשים במים ) מזון , נייר ( וגם בחקלאות ) רפתות , לולים . ) תשובה לשאלה : 4 בשימוש ביתי , בתעשייה , בחקלאות בשירותים ציבוריים — מקומות בילוי , נופש וקיט ובתחבורה הימית . אל הרשת ) הרחבה ( תשובה לשאלה : 5 חלחול למי תהום ופגיעה במקורות מים המיועדים לשתייה , פגיעה בבעלי חיים ובצמחים . תשובה לשאלה : 6 המצב המצוי : מים מזוהמים ) שפכים ( המזיקים לסביבה . המצב הרצוי : סביבה נקיה משפכים הבעיה : כיצד אפשר להקטין את הנזק הסביבתי שהשפכים עלולים לגרום לסביבה ? תשובה לשאלה : 7 חשוב לסלק מהשפכים את החומרים המזהמים . פעולה זאת נעשית במפעלים לטיהור שפכים . תשובה לשאלה : 8 מניעת זיהום הסביבה , השבת מים לשימוש חוזר . כיום משתמשים בבוצה ) תוצר לוואי של טיהור השפכים ( גם להפקת אנרגיה ) ביו–גז . ) . 1 פנו לאתר אנרגיה בראש אחר בפעילויות המוצעות השפכים מוצגים כמשאב להפקת מים לשימוש חוזר ולהפקת אנרגיה ) ביו–גז . ) . 2 היכנסו לכיתה ד , שער שלישי : משפכים לאנרגיה . 3 בצע וּ את משימה : 1 שפכים - ממטרד למשאב מפעל לטיהור שפכים שפכים זורמים לים

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר