עמוד:142

שומרים על כדור הארץ - פיתוח בר–קיימא בעקבות קריאת קטע המידע - נדע ... • להסביר מהם הגורמים לזיהום המים . • להסביר מהם שפכים ומדוע חשוב לטהר אותם . • לנסח בעיה ופתרון לבעיה . קטע המידע מצביע על הנזק הסביבתי שעלול להיגרם לסביבה כתוצאה מזיהום הסביבה על ידי שפכים ומציג פתרונות לצמצום הפגיעה או מניעתה ) במידת האפשר . ) קִרְ א וּ את קטע המידע והשיבו על השאלות שבעמוד הבא . שפכים וטיהור שפכים משתמשים ומזהמים במקרים רבים כשאנו משתמשים במים אנו מזהמים אותם . למשל , כשמדיחים כלים מתווספים למים סבון , שומנים , שאריות מזון וגם חיידקים , וכך המים מזדהמים . למים שהזדהמו בעקבות השימוש קוראים ש ְ פ ָ כ ִ ים ) או מי ביוב . ) שפכים נוצרים גם במפעלי תעשייה שבהם משתמשים במים ) מזון , נייר ( וגם בחקלאות ) רפתות , לולים . ) מי שפכים הם מים מזוהמים ולכן מסוכן להשתמש בהם . אם שופכים את השפכים לסביבה , הם עלולים לזהם אותה וגם את מקורות המים הנקיים . חשוב לדעת גם התחבורה הימית והקיט מזהמים את המים . פסולת שמשליכים אנשים למים וחומרי דלק שדולפים ממכליות נפט ומאוניות מזהמים מאוד את מי הים . מטהרים את המים כדי למנוע את זיהום הסביבה , חשוב לסלק מהשפכים את החומרים המזוהמים . פעולה זאת נעשית במפעלים לטיהור שפכים . אפשר לנצל שוב את המים המטוהרים לשימוש חוזר בחקלאות ) לגידולים מסוימים ( ובתעשייה . כך משתמשים במים אלו במקום מים שטובים לשתיה . זהו חיסכון במים . חשוב להביא את התלמידים להבנה שאי אפשר להימנע מיצירת שפכים . שפכים הם תוצאה של שימושים הכרחיים במים . הנזק הסביבתי נובע מהדרך שבה החברה מטפלת בשפכים שהיא מייצרת . להרחבת הידע בנושא הפקת אנרגיה משפכים מוצע להגיש לתלמידים את המשימה אנרגיה משפכים שבתת המדור אוריינות מדעית וטכנולוגית שבמדור פדגוגיה חדשנית שבאתר מטר .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר