עמוד:141

היודעים אתם ש ... מים בתנועה הם מקור אנ רְ גיה במשך מאות שנים השתמשו בני אדם באנ ְרְ ג ְּ ית ַ התנועה של המים להפעלת מכונות ומתקנים ששימשו לביצוע פעולות שונות . הם ניצלו את העיקרון שמים הנופלים מ ִ מפל יכולים לסובב גלגל . הגלגל המסתובב סובב מתקנים ומכונות . כך , למשל , הגלגל סובב את אבני ה ֵרֵ ח ַ ים ִ , ששימשו לטחינת גרגירי חיטה לקמח , ומכונות במ ִ נס ְ ָ ר וֹ ת ) מ ִ נס ְ ָרָ ה היא מפעל לניסור עצים ( ועוד . מאוחר יותר התחילו להשתמש בתנועת המים כדי להפיק אנ רְ גיה חשמלית . תחנת חשמל כזאת נקראת תחנת חשמל הי דְ ר וֹ אל קְ ט רִ ית ) הי דְ ר וֹ ) מים , אל קְ טרי ) חשמל . ) בתחנות אלה , מים הנופלים ממפל מסובבים גלגל גדול ) ט וּרְבּ ינה ( שמסובב מכונה שמפיקה חשמל ) מחולל חשמל . ) התלמידים מתנסים ומתוודעים לגורמים המשפיעים על אנרגיית התנועה של "מים הנופלים" במפל מים ולהשלכות שיש לשני גורמים אלה על היכולת לרתום מקור אנרגיה זה לשירות האדם . ככל שהמפל גבוה יותר , אנרגיית התנועה של המים הנופלים גדולה יותר . ככל שכמות המים הנופלים בכל שנייה גדולה יותר , אנרגיית התנועה של המים הנופלים גדולה יותר . אל הרשת ) העשרה ( . 1 פנו לאתר אנרגיה בראש אחר . . 2 בחר וּ בכיתה ד , שער ראשון : מים בתנועה - אנרגיה בשירות האדם . . 3 בצע וּ את משימה 1 ) ניסוי : ) גלגל מים בתנועה . חושבים מדע : ניסוי מדעי מה הייתה מטרת הניסוי ? מה היה מהלך הניסוי ? מה היו התוצאות ? מה היו המסקנות ?

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר