עמוד:139

אילו שימושים עושים בבית במים ? בעקבות המשימה - נדע ... • לתאר את השימושים העיקריים שאנו עושים במים . • לקרוא נתונים מגרף עמודות ולהסיק מסקנות . הנחיות . 1 תאר וּ לכם מצב של הפסקת מים שנמשכת יותר מיום אחד . א . הכינו רשימה של פעולות שלא תוכלו לעשות ללא מים . ב . מיינו את הפעולות לקבוצות ותנו שם לכל קבוצה . ג . באיזה שימוש לדעתכם צורכים את כמות המים הגדולה ביותר ? . 2 עיינו בגרף העמודות והשיבו על השאלות : סעיפי השאלה מנחים את התלמידים לקרוא גרף עמודות החל משלב קריאת הכותרת וכלה בשלב הסקת המסקנות . חשוב לחזור אל ההשערות ) או הניחושים ( של התלמידים אודות צריכת המים בשימושים השונים , ולעמת אותם עם תפיסותיהם . אחד הדברים המפתיעים שעולים מהמשימה הוא שכמות המים הגדולה ביותר שבה אנו עושים שימוש היא בהדחת מים באסלה . למידע זה יש חשיבות בנוגע לחיסכון במים . להבניה מפורשת של קריאה ועיבוד נתונים מגרף עמודות , מומלץ לפנות אל דגם הוראה לפיתוח חשיבה צריך לחסוך במים — דיאגרמת עמודות שבמדור מיומנויות חשיבה , תת מדור מיומנויות חשיבה מסדר גבוה באתר מטר . אחת הדרכים לפיתוח מודעות אודות החשיבות שיש למים בחיי היומיום היא בהבנת המחסור בהם . למשל , אילו פעולות לא נוכל לעשות במצב של הפסקת מים . שאלה מספר 1 מתייחסת להיבט זה . התלמידים מתבקשים להכין רשימה של פעולות ולמיין אותן לקבוצות . למשל , רחצה ושטיפת כלים קשורות לניקיון . א . מה מציג גרף העמודות ? ב . אילו שימושים במים בבית מציג הגרף ? איך ידעתם ? ג . לפי הגרף , כמה מים צורכים בכל אחד מהשימושים ? איך ידעתם ? ד . הסיקו : באיזה שימוש בבית צורכים הכי הרבה מים ? ה . הסיקו : באיזה שימוש בבית צורכים הכי מעט מים ? ו . מדוע לדעתכם חשוב לדעת כמה מים אנו צורכים לשימושים שונים ? ז . כיצד עוזר לנו גרף עמודות להציג נתונים ולהסיק מסקנות ? צריכת המים בבית

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר