עמוד:136

. 6 התבוננו במתרחש והשלימו את התוצאות בעמודה המתאימה בטבלה : . 7 השוו את התוצאות שקבלתם לתוצאות של הקבוצות האחרות . מה גיליתם ? . 8 הסיקו מסקנות מהתוצאות שקבלתם . מ וּ את המסקנה בעמודה המתאימה בטבלה . . 9 איזו תכונה של המים גיליתם ? חושבים מדע : ניסוי . 1 מה הייתה מטרת הניסוי ? . 2 מדוע היה חשוב להקפיד על כמות שווה של מים ? . 3 מהו ההבדל בין תוצאות לבין מסקנות ? . 4 מדוע חשוב לתאר תוצאות לפני שמנסחים מסקנות ? . 5 מדוע חשוב לבדוק חומרים שונים ? במשימה התלמידים חוקרים את תכונות המים בדגש על הבניית משמעות למושגים תוצאה ומסקנה . התוצאות הן העובדות ) מה התקבל ( והמסקנות הן מה שלומדים בעקבות התוצאות . בחלק א התלמידים חוקרים את תכונות המים באמצעות חושים ) ללא התערבות — תצפית בלבד . ) בחלק ב הם חוקרים את תכונת המסיסות ) עם התערבות — הוספת חומרים למים . ) את התוצאות הם מארגנים בטבלה ומסיקים מסקנה אודות תכונת המים כחומר ממס . לתרגול מיומנות של תכנון ניסוי פנו לתת המדור תהליך החקר מדעי שבמדור מיומנויות ותהליכי חשיבה שבאתר מטר . האם קמח מתמוסס במים ? האם שמן מתמוסס במים ? טבלה מרכזת : תוצאות ומסקנות האם מיץ פטל מתמוסס במים ?

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר