עמוד:134

המים המתוקים בעולם שימו לב : עיינו גם בתרשים חלוקת המים המתוקים בעולם . 1 רוב המים המתוקים נמצא בקרח שבקטבים . 2 חלק מהמים המתוקים נמצא גם במי תהום . 3 מים מתוקים נמצאים גם באגמים , בנהרות , בנחלים . 4 מים נמצאים באטמ וֹ ספ רָ ה וביצורים חיים . חלוקת המים המתוקים בעולם מילון מים מתוקים : אלה הם מים שכמות המלחים בהם מועטה מאוד . בשפת היומיום קוראים להם מים מתוקים כי הם תפלים . במים האלה אין סוכר . אחוז : מאית . 1 / 100 חלק ג : מים מתוקים ומלוחים בארץ ובעולם . 1 הביאו דוגמאות לגופי מים מתוקים . היכן נמצאים רוב המים המתוקים בכדור הארץ ? . 2 הביאו דוגמאות לגופי מים מלוחים . היכן נמצאים רוב המים המלוחים בכדור הארץ ? . 3 היכן נמצאים מים מתוקים בישראל ? . 4 היכן נמצאים מים מלוחים בישראל ? העיון בשתי הדיאגרמות מעלה נתונים אחדים שיכולים להפתיע את התלמידים : רוב שטחו של כדור הארץ מכוסה במים — רק כשליש משטח כדור הארץ הוא היבשות שעליהן מתקיימת רוב הפעילות האנושית . כמות המים באוקיינוסים עצומה — כמעט כל המים שבעולם מצויים שם והם מים מלוחים . כמות המים המתוקים מועטה מאוד — רוב המים נמצאים בקרחונים . נתונים אלה ישרתו את התלמידים מאוחר יותר , כשיבינו עד כמה חשובה צרכנות נבונה של מים מתוקים ומדוע חשוב לשמור על איכותם . חלק ד : סיכום . 1 למה מתכוונים כשאומרים "מעטפת המים של כדור הארץ ? " . 2 איל וּ גופי מים כוללת מעטפת" המים של כדור הארץ ? " . 3 מה למדתם משני הגרפים ומהתרשים על מעטפת" המים של כדור הארץ ? " . 4 מהי החשיבות של הצ ּ תג ַ מידע בעזרת גרף עוגה או תרשים ?

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר