עמוד:133

ללימוד תת הפרק יש להצטייד במפת העולם , באטלסים וכן בגלובוס שיסייע בהבניית התפיסה המרחבית של כדור הארץ . מומלץ לדון במשמעות של מושגי המפתח שמודגשים בקטע המידע מעטפת מים , גופי מים , מים מלוחים ומים מתוקים . שימו לב : ההבחנה בין מים מתוקים למים מלוחים יכולה להיעשות באופן איכותי ועל בסיס ההתנסות של התלמידים ) טעימת מי ים וטעימת מי ברז . ) חשוב להדגיש בפני התלמידים שבמושג "מים מתוקים" לא מתכוונים למים שהמתיקו אותם בסוכר , אלא למים שטעמם תפל מאוד . מעטפת המים של כדור הארץ בעקבות קריאת קטע המידע - נדע ... • לתאר היכן נמצאים המים בעולם . • לתאר את כמות המים המלוחים והמתוקים בעולם . • להפיק מידע מגרף עוגה ולהסיק מסקנות . מומלץ לברר את תפיסותיהם בנושא באמצעות השאלה : איזה חלק משטח כדור הארץ מכוסה במים והיכן הם נמצאים ? יש להניח שהתלמידים יכללו בתשובותיהם את רוב גופי המים הגלויים לעין ולא יכללו את גופי המים הנסתרים מהעין כמו מי תהום או הקרח שבקטבים . יש לשים לב אם התלמידים מתייחסים גם להימצאות מים באטמוספרה ובגופם של יצורים חיים . מומלץ לבקש מהם לדרג אותם מגוף המים הגדול ביותר ועד לגוף המים הקטן ביותר . כאן המקום להסביר לתלמידים שיש לבדוק את מהימנות המידע שאספו ולא להסתמך על ידע לא מבוסס . קִרְ א וּ את קטע המידע הבא והשיבו על השאלות שבסוף כל פסקה ועל שאלות הסיכום שבעמוד הבא . מעטפת המים של כדור הארץ היכן המים ? רוב השטח של כדור הארץ כ–70 ( אחוזים ( מכוסה במים . המים המכסים את כדור הארץ הם מעטפת המים . מעטפת המים נקראת גם הי דְ ר וֹ ספ רָ ה . מים נמצאים בגופי מים כמו אוקיינוסים , ימים , אגמים , נהרות ונחלים . מים נמצאים גם באוויר ) אדים ועננים , ) בקרקע ) מי תּ ה וֹ ם ( ובגופם של יצורים חיים . 97 אחוזים מהמים בכדור הארץ הם מים מלוחים . מים מלוחים נמצאים באוקיינוסים ובימים . 3 אחוזים בלבד מהמים בכדור הארץ הם מים מתוקים . שאלות חלק א : היכן נמצאים המים בעולם ? . 1 העתיקו את גרף העוגה שלפניכם והשיבו על השאלות : א . איזה חלק בגרף מייצג את מעטפת המים ? ב . איזה חלק בגרף מייצג את היבשה ? ג . הוסיפו כתוביות מתאימות לכל חלק . ד . כתב וּ כותרת לגרף . חלק ב : מים מתוקים ומלוחים בעולם . 1 העתיקו את גרף העוגה שלפניכם למחברת והשיבו : א . איזה חלק בגרף מייצג את המים המתוקים ? ב . איזה חלק בגרף מייצג את המים המלוחים ? ג . הוסיפו כתוביות מתאימות לכל חלק . ד . כתב וּ כותרת לגרף . ייצוג נתונים על התפלגות המים בעולם בעזרת דיאגרמות עוגה מסייע להבנות את המשמעות שיש לייצוג המספרים באחוזים . בדיאגרמת עוגה משתמשים כאשר מעוניינים להציג חלקים מתוך שלם . שימו לב : תלמידי כיתה ד עדיין לא יודעים מהם אחוזים . אפשר לתרגם . 3 / ל–100 3 % ו– 7 / ל–10 70 % חשובה יותר ההבנה האיכותית ) הרבה מאוד , מעט מאוד מאוד ( מאשר שינון מספרים שאינם מובנים להם .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר