עמוד:132

תת הפרק מציג את מעטפת המים של כדור הארץ בראייה גלובלית , את תלות האדם במים ) שימושים במים ( ואת השפעת האדם על איכותם ) זיהום המים . ) מעטפת המים - הי דְ ר וֹ ספ רָ ה בכדור הארץ יש יבשות , אוקיינוסים וימים . חלק גדול מכדור הארץ מכוסה במים . איזה חלק משטח כדור הארץ מכוסה במים והיכן הם נמצאים ? יש המכנים את כדור הארץ בשם כוכב הלכת הכחול . מבין כל כוכבי הלכת והירחים במערכת השמש רק בכדור הארץ יש מים במצב צבירה נוזל ובכמות גדולה כל–כך . מבט על היבשות והאוקיינוסים בכדור הארץ . מבט על היבשות ועל האוקיינוסים בכדור הארץ כדור הארץ בחלל יש המכנים את כדור הארץ בשם כּוֹ כב הלכת הכחול . מבין כל כּוֹ כבי הלכת והירחים במערכת השמש רק בכדור הארץ יש מים במצב צבירה נוזל ובכמות גדולה כל כך .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר