עמוד:131

מארגני ההוראה–למידה בעמוד זה נועדו להביא את הלומדים למודעות אודות ביצועי ההבנה הנדרשים מהם בעקבות הלמידה של הפרק , למושגים שילמדו ולמיומנויות שיפעילו . בעקבות הלמידה - נדע ... לתאר היכן נמצאים המים , והיכן נמצא האוויר בכדור הארץ . להסביר את החשיבות שיש למים ולאוויר לאדם וליצורים חיים אחרים . לתאר כיצד האדם משפיע על כמות ועל איכות האוויר . לתאר תופעות של מזג האוויר , ולעקוב אחר שינויים במזג האוויר . מושגים שנלמד משאב טבע , הי דְ ר וֹ ספ רָ ה , מקורות מים , זיהום מים . אטמ וֹ ספ רָ ה , הרכב האוויר , זיהום אוויר . מזג אוויר , טמפרטורה , רוח , מש קָ עים , מכשירי מדידה . מיומנויות שנפעיל להפיק מידע מקטעי מידע ומגרפים . לבצע מדידות באמצעות כלי מדידה . להבחין בין תוצאות למסקנות . להסיק מסקנות ולהגיע להכללות . לזהות בעיות ולהציע פתרונות .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר