עמוד:125

) שימו לב המשך מעמוד ) 122 חלק זה נעשה בעבודה אישית . התלמידים יכינו את כל החומרים והכלים שלהם הם זקוקים על פי התכנון שלהם , יבנו את הצעצוע ולסיום מומלץ אף שיצלמו אותו . כדאי לעודד את התלמידים לצלם את שלבי הבנייה השונים , גם לצורך תיעוד התהליך וגם כדי להוסיף לאלבום הכיתה . מתכננים ובונים דגם או אב טיפוס - המשך בונים את הצעצוע–נע פעל וּ על פי ההנחיות הבאות : . 1 הכינו את כל החלקים הדרושים לכם בהתאם לתכנון . . 2 בנו את הצעצוע–נע לפי כל הפרטים שבשרטוט . . 3 צלמו את הצעצוע–נע שלכם . שימו לב : אל תשכחו לאסוף מידע במידת הצורך . הערכה מעריכים את המערכת הטכנולוגית "צעצוע–נע" האם השגנו את המטרה שהגדרנו בתחילת הדרך ? האם המוצר פועל על פי התכנון ? פ ּ על וּ בהתאם להנחיות הבאות כדי לענות על שאלות אלה : . 1 האם הצעצוע–נע השיג את המטרה שהגדרתם ? . 2 האם הצעצוע–נע עונה על הדרישות מהמוצר שהגדרתם ? . 3 במה שונה הצעצוע–נע שבניתם מזה שמתואר בשרטוט ? . 4 האם הייתם משנים או משפרים משהו בפעולת הצעצוע–נע ? . 5 האם יש לכם , לאחר הבנייה , רעיונות חדשים לבניית צעצוע–נע אחר שיש לו אותה מטרה ? . 6 העריכו את עבודת הצוות שלכם . תהליך ההערכה האישי של התוצר שאליו הגיעו התלמידים הוא תהליך חשוב ביותר לקיומם של תהליכים מטה–קוגניטיביים . תהליכים אלה חשובים לצורך הפנמה והמשגה של תהליך התיכון , וכן ככלי לשיפור המוצרים שאותם אנו מתכנים ) כמו במציאות . ) נווט תהליך התיכון

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר