עמוד:122

מתכננים ובונים דגם או אב טיפוס . 1 תכננו את הצעצוע–נע בהתאם לדרישות מהמוצר שרשמתם . פעל וּ על פי ההנחיות הבאות : א . הכינו רשימה של רכיבים שצריכים להיות בצעצוע–נע שלכם . ב . שרטטו טבלה ) ראו דוגמה ( וכתבו בה איזה תפקיד יש לכל אחד מהרכיבים . טבלה לארגון מידע : רכיבים במוצר ג . הכינו שרטוט של הצעצוע–נע . השרטוט צריך לכלול את הפרטים הבאים : הרכיבים של הצעצוע–נע . כתוביות לכל רכיב . תיאור הסדר והארגון של הרכיבים . תיאור החיבור בין הרכיבים . הסבר במילים על האופן שבו פועל הצעצוע–נע . רגע לפני שממשיכים שימו לב : אם החלטתם לבנות צעצוע–נע שפועל באופן עצמאי , למשל בעזרת מנוע , בדקו אם כללתם בתכנון גם מנגנון שנקרא תמס וֹרֶ ת . התפקיד של ה תּ מס וֹרֶ ת הוא לגרום למנוע לסובב את הגלגלים . נווט תהליך התיכון

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר