עמוד:121

מגדירים את הבעיה , הדרישות והאילוצים מגדירים מטרה , דרישות מוצר ואילוצים . 1 הגדירו את המטרה של המערכת הטכנולוגית צעצוע–נע . תאר וּ איזו פעולה היא צריכה לבצע ? . 2 הגדירו את הדרישות מהמוצר של המערכת הטכנולוגית צעצוע–נע . הדרישות מהמוצר יכולות להיות : צעצוע–נע שנע מהר . צעצוע–נע שיכול לנוע על משטחים שונים . צעצוע–נע שיכול לנוע כאשר דוחפים אותו , או שיכול לנוע באופן עצמאי . כל דרישה אחרת . . 3 הגדירו את האילוצים שאתם חייבים לקחת בחשבון בבניית המערכת הטכנולוגית צעצוע–נע . אילוצים יכולים להיות : התלמידים מתבקשים להגדיר את המטרה של מערכת טכנולוגית ואת הדרישות מהמוצר והאילוצים שעל פיהם יתכננו את מוצר . ביצוע התהליכים מתבסס על הידע ועל המיומנויות שרכשו התלמידים בפרקים הראשונים של שער זה , וכן על מאפייני מערכת טכנולוגית התוודעו בתת פרק קודם . האם להשתמש רק ברכיבים שנמצאים ברשותכם ? האם יש לנו ידע מתאים לבניית המערכת ? איזה מידע נוסף דרוש לכם ? האם המחיר של הרכיבים מתאים לנו ? כל אילוץ אחר . מעלים רעיונות ובוחרים רעיון מתאים . 1 תאר וּ את הרעיונות שיש לכם לתי כּוּ ן הצעצוע–נע . . 2 בחר וּ את הרעיון המתאים ביותר . לפי מה ידעתם לבחור ? התלמידים מתבקשים להעלות רעיונות לתיכון ה"צעצוע–נע" בהתאם לדרישות מהמוצר , לפרט את שמות הרכיבים הדרושים להם לבניית הצעצוע ולתאר את תפקידם , להכין שרטוט של הצעצוע ) סקיצה ( שמתאר את הרכיבים , את הסדר ואת הארגון שלהם ואת האופן שיש לחבר אותם זה לזה כדי שהמערכת תוכל לפעול . שימו לב : הקבוצות שמעוניינות לבנות "צעצוע–נע" שפועל באופן עצמאי חייבות להכיר את מנגנון הפעולה של התמסורות ) עמוד . ) 123 היכרות זו נעשית באמצעות המשימה : תמסורות בפעולה . אנו משערים כי יחסר לתלמידים מידע על אודות מנגנונים כמו : תמסורות ) המחברות את המנוע לגלגלים , ) מנוע ואנרגיה חשמלית . חסר לי מידע . אני הולכת לחפש אותו ברשת האינטרנט נווט תהליך התיכון

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר