עמוד:118

בשלב ב של המשימה כל תלמיד / ה מציג / ת את תוצאות הבדיקה בפני חברי הקבוצה שלו . רצוי שבהצגה של הצעצועים תהיה התייחסות ל"נקודות ההשוואה" שמופיעות בטבלה . במהלך הצגת המידע ישלימו כל חברי הקבוצה את המידע המתאים על כל הצעצועים בעמודה המתאימה . מידע זה יכול לסייע לתהליך ההשוואה בין המכוניות : מה דומה ומה שונה . שלב ב : עבודה קבוצתית מה משותף לכל הצעצועים ובמה הם שונים ? . 1 הציגו לחברי הקבוצה שלכם את תוצאות החקירה שערכתם על הצעצוע . . 2 הכינו טבלת קבוצתית ) ראו דוגמה ( והשלימו בה את המידע על כל הצעצועים לפי המאפיינים שמופיעים בטבלה . . 3 עיינו במידע שארגנתם בטבלה ובדקו : א . אילו צעצועים מבצעים פעולה ? סמנו אותם בטבלה . ב . האם צעצועים אלה בנויים מרכיבים ? ג . האם קיים קשר בין הרכיבים ? אם כן , תארו את הקשר . ד . סכמו : מה משותף לצעצועים שמבצעים פעולה ? ה . בדקו : האם הצעצועים שמבצעים פעולה שונים זה מזה ? אם כן , תארו במה הם שונים ? מטרת ההשוואה היא להראות שישנם רכיבים דומים הקיימים במערכות שונות שמטרתן תנועה , כמו רכיב מניע , גלגלים , תמסורות , אך לעומתם יש רכיבים הנמצאים רק בחלק מהצעצועים , כמו תאורה , מוזיקה , בובות וכדומה . טבלת השוואה : מאפייני הצעצועים

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר