עמוד:112

מציגים את הפתרון בכיתה התלמידים מתבקשים להציג את הפתרון ) המוצר , ) ואת תהליך העבודה שלהם בפני חבריהם לכיתה . השאלות המופיעות בחלק זה של המשימה מכוונות לקריטריונים הנדרשים בעת הצגת הפתרון : מהן הדרישות מהפתרון ? כיצד הפתרון עונה על הדרישות ? מדוע נבחר דווקא פתרון זה משלל הרעיונות שהועלו ? וכדומה . חשוב ביותר ללמד את התלמידים כיצד להציג את דבריהם בפני הכיתה , לעזור להם להחליט מהם הדברים שאותם חשוב להציג ולחדד אצלם את ההבחנה בין עיקר לטפל . כמו כן , חשוב ביותר ללמד את ילדי הכיתה כיצד להיות קהל מעריך , ענייני וקשוב בשעה שחבריהם מציגים את פתרונם . חשוב להנחות את הלומדים להימנע מהערות פוגעניות ולצייד אותם במילים ובביטויים מכבדים כגון : " אני חולק על דעתך , " ... לדעתי אפשר היה , " ... " אני רואה את הדברים מנקודת מבט שונה " ... וכדומה . הציגו את הפתרון שלכם ) אריזה לעוגה ( לפני כל תלמידי הכיתה . בעת ההצגה חשוב לציין את הדברים הבאים : . 1 את הדרישות שלכם מהפתרון ) אריזה לעוגה , ) והסבר כיצד הפתרון עונה על הדרישות מהמוצר ? . 2 הסבירו : מדוע בחרתם דווקא בפתרון הזה מכל הרעיונות שהיו לכם ? . 3 הסבירו : כיצד החומרים שבחרתם עונים על דרישות הפתרון ? האריזה לעוגה שתכננתי ובניתי עונה על הדרישות ... בפרק זה למדנו ש ... השלימו את המושגים שחסרים במשפטי הסיכום הבאים : תהליך התי כּוּ ן הוא התהליך שבו פותרים . _________ _________ בעיות טכנולוגיות : _________ _________ מנסחים את הבעיה / צורך , מגדירים בתהליך התי כּוּ ן דרישות מהמוצר ) מהפתרון . ) מגדירים אילוצים , מעלים רעיונות , בוחרים את הפתרון המתאים ביותר , בוחרים חומרים מתאימים , בונים את המוצר על פי התכנון ומעריכים את הפתרון . אפשר לפתור את אותה בעיה . _________ _________ בדרכים שונות מיומנויות שהפעלנו ... פתרנו בעיה טכנולוגית בעזרת תהליך התי כּוּ ן . חקרנו , עיבדנו מידע והצגנו פתרון . הע רַ כנ וּ את התהליך ואת המוצר . שיתפנו פעולה בעבודת צוות . בנינו מוצר ) פתרון לבעיה ( והצגנו אותו .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר