עמוד:111

הייתי רוצה לשפר ... הערכה מעריכים את המוצר ) הפתרון הטכנולוגי ( והתהליך במשימה "בואו נתכן " ! הכרתם את תהליך התיכון שבאמצעותו למדתם כיצד פותרים בעיה טכנולוגית . העריכו את הפתרון שלכם ואת התהליך על פי השאלות הבאות : שאלות . 1 האם הפתרון עונה על הבעיה , על הדרישות ועל האילוצים ? . 2 כיצד החקירה תרמה לפתרון הבעיה ? . 3 מה הייתם רוצים לשפר בפתרון ? . 4 התבוננו בנווט תהליך התי כּוּ ן : האם ביצעתם את כל הפעולות המופיעות בכל משימה ? . 5 אם הייתם פותרים בעיה טכנולוגית אחרת , האם הייתם מבצעים את הפעולות שעשיתם באותו הסדר ? . 6 מה הייתם רוצים לשפר בתהליך התכנון שעשיתם ? . 7 כיצד תיעזרו בנווט תהליך התי כּוּ ן בפתרון של בעיה חדשה ? . 8 כיצד התנהלה עבודת הצוות ? מה היתה התרומה של כל חבר / ה לתהליך ולתוצר ? בעת הערכת הדגם / המוצר , התלמידים צריכים לבחון האם המוצר משמש פתרון לבעיה שהוצגה , ואם הוא עונה על הדרישות ועל האילוצים שהוצגו ) הדרישות והאילוצים הם הקריטריונים להערכת התוצר הסופי . ) חשוב מאוד לגרום לתלמידים להבין את התרומה הייחודית שיש לכל אחד ממרכיבי הנווט , ולהדגיש בפניהם את חשיבות ביצוע כל הפעולות , לא משנה באיזה סדר . פעולת הרפלקציה חשובה ביותר לשם בניית סכמת חשיבה ) מודל מנטלי ( לפתרון בעיות בטכנולוגיה . במודל זה יוכלו התלמידים להשתמש שוב , כשיידרשו לפתור בעיות בטכנולוגיה . הייתי מוסיף עוד דרישה מהמוצר נווט תהליך התיכון

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר