עמוד:110

תהליך הבנייה הוא תהליך מורכב וגם הוא דורש תכנון מקדים . חשוב לצייר / לשרטט תרשים מוקטן של הפתרון ) סקיצה ( ולצרף לו הסבר מילולי . לאחר מכן , יש לתכנן מאילו חומרים ייבנו חלקי המוצר , ואילו כלים דרושים לבניית החלקים השונים או לחיבור ביניהם . מתכננים ובונים דגם של הפתרון . 1 שרטטו במחברת את הפתרון שתכננתם לאריזת העוגה . . 2 שרטטו טבלה במחברת ) ראו דוגמה ( ו רִ• מו בה באופן מסודר את הפרטים הבאים : את חלקי הדגם שעליכם לתכנן , את החומרים הדרושים ואת הכלים הדרושים לבניית הדגם שלכם . . 3 שרטטו טבלה במחברת ) ראו דוגמה ( וכתבו בה את הפעולות שצריך לבצע . אם יש חשיבות לסדר הפעולות - ציינו זאת ) למשל , גוזרים רק אחרי שמסמנים היכן לגזור . ) בשל ריבוי הפרטים והמידע מומלץ מאוד לארגן את המידע בטבלה ) ראו דוגמה בספר הלימוד . ) חשוב שהתלמידים ירשמו את סדר הפעולות תוך כדי בדיקה של ההיגיון העומד מאחורי הסדר שקבעו . שימו לב : התלמידים נדרשים להשתמש גם במיומנויות מוטוריות כמו שרטוט , גזירה , הדבקה , חיתוך וכדומה . יש להקפיד על כללי הבטיחות בעת שימוש בכלים ולהיעזר במידת הצורך באנשי מקצוע . האם אני יכולה לשנות את התוכנית שעשיתי ? לאחר כל שלבי התכנון , הגענו סוף סוף לבניית דגם הפתרון ! א . הכינו לכם את הכלים ואת החומרים הדרושים לבנייה . ב . גשו לעבודה על פי התהליך שאותו תכננתם . ג . בנו את הפתרון שלכם לבעיה - אריזה לעוגה . 110 שימו לב : מותר לשנות את התכנית במהלך העבודה , אם יש צורך בכך . טבלת תכנון : סדר הפעולות לביצוע נווט תהליך התיכון טבלת תכנון : בניית הדגם

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר