עמוד:102

בואו נתכן בפרק זה תלמדו כיצד פותרים בעיות טכנולוגיות . בתהליך פתרון הבעיות תשתמשו בנווט תהליך התי כּוּ ן . נווט תהליך התי כּוּ ן הוא תרשים שתפקידו לסייע לכם לנוט בין הפעולות הנדרשות לפתרון הבעיה הטכנולוגית באמצעות תהליך התי כּוּ ן . תת הפרק מזמן התנסות מעשית בפתרון בעיה טכנולוגית , משלב זיהוי הבעיה והצורך ועד לבנייה של מוצר ממשי . כלי החשיבה והעשייה שמנווט את תהליך התיכון הוא נווט התיכון . חשוב ביותר להציג את נווט התיכון לתלמידים ולדון עמם על מרכיביו ועל חשיבות השימוש בו בעת תהליך פתרון הבעיה . הנווט ילווה אותם לאורך כל התהליך ויורה להם איזה תפקוד תיכון מרכזי מופעל בכל שלב של התהליך . תת הפרק מורכב ממשימה אחת שיש לה מרכיבים אחדים . במשימה זו יובלו התלמידים בתהליך מובנה אך גמיש אל הפתרון המתאים להם . מילון נווט : אמצעי שמסייע להתמצא בדרך ולהגיע אל היעד . אב טיפוס : דוגמה של מוצר שמייצרים לפני שמתחילים בייצור . על פי הדוגמה , מייצרים את המוצר בייצור המוני . דגם : העתק מוקטן או מוגדל לשם המחשה . נווט תהליך התיכון

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר