עמוד:99

בעקבות הלמידה - נדע ... לתכן מוצר טכנולוגי המספק פתרון לבעיה טכנולוגית . לפתור בעיה בדרכים שונות . מושגים שנלמד תהליך תי כּוּ ן , פתרון בעיה טכנולוגית , מוצר טכנולוגי , דגם , רעיונות לפתרון טכנולוגי . מיומנויות שנפעיל ב לפתור בעיה טכנולוגית ולתכן מוצר בעזרת תהליך התי כּוּ ן . להציג מידע ולהעריך את התהליך ואת המוצר . לשתף פעולה בעבודת צוות . לבנות דגם של מוצר ) פתרון לבעיה . ) מארגני ההוראה–למידה בעמוד זה נועדו להביא את הלומדים למודעות אודות ביצועי ההבנה הנדרשים מהם בעקבות הלמידה של הפרק , למושגים שילמדו ולמיומנויות שיפעילו . האם לא שמעת על תהליך התי כּוּ ן ? כיצד מפתחים מוצרים ?

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר