עמוד:83

מהי הבעיה הטכנולוגית ? בעקבות המשימה - נדע ... לזהות מצבים מצויים ומצבים רצויים . לנסח בעיה טכנולוגית . להתאים פתרונות לבעיות טכנולוגיות . במשימה מוצגות לתלמידים שתי סדרות של תמונות : סדרה שמתארת מצבים מצויים ) מצב קיים ולא נוח ( וסדרה שמתארת פתרונות לבעיות . התלמידים מתבקשים לעיין בתמונות ולזהות את המצבים המצויים המתוארים בסדרה הראשונה , לשער מהם המצבים הרצויים , לנסח את הבעיה שעולה מהפער שבין המצב הרצוי למצב המצוי ולהתאים מתוך סדרת התמונות השנייה את הפתרון המתאים לבעיה . את המידע הם מתבקשים לארגן בטבלה . ארגון המידע בטבלה עשוי לסייע להם לראות את הקשר שבין מושגי המפתח : מצב מצוי , מצב רצוי , בעיה טכנולוגית ופתרון . להבניית מיומנות ניסוח בעיה טכנולוגית פנו לתת המדור פתרון בעיות בטכנולוגיה — תהליך התיכון שבמדור מיומנויות ותהליכי חשיבה שבאתר מטר . הנחיות שרטטו טבלה ) ראו דוגמה ( ובצעו את המשימה : . 1 התבוננו בסדרת התמונות מצבים מצויים ) ראו בעמוד הבא . ) א . רִ שמו בעמודה מצב מצוי את המצב שמתארת כל תמונה . ב . רִ שמו בעמודה מצב רצוי את המ צּ ב ה רָ צ וּ י לדעתכם . ג . רִ שמו בעמודה הבעיה הטכנולוגית את הבעיה הקשורה להשגת המ צּ ב ה רָ צ וּ י . . 2 התבוננו בסדרת התמונות פתרונות טכנולוגיים ) ראו בעמוד הבא . ) א . רִ שמו בעמודה פתרון טכנולוגי מתאים את הפתרון המתאים לכל בעיה . טבלה לארגון מידע : מנסחים בעיה טכנולוגית ופתרון טכנולוגי מתאים

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר