עמוד:95

תשובה לשאלה : 5 א . ראו הגדרות בספר הלימוד . ב . בדרישות מהמוצר ובאילוצים שיגבילו את התכנון והייצור . ג . לפתור בעיות ולתת מענה לצרכים . ד . בידע טכנולוגי . ה . טל טועה . לאותה בעיה ולאותו הצורך יש פתרונות שונים . . 5 השיבו על השאלות הבאות . בניסוח התשובה בחר וּ את המילים המתאימות מתוך מחסן המלים : מחסן מילים : בעיה טכנולוגית , אילוצים , מצב מצוי , מצב רצוי , דרישות מהמוצר , תהליך , פתרונות טכנולוגיים , מידע א . מהי טכנולוגיה ? ב . במה יש להתחשב כאשר מתכננים פתרונות טכנולוגיים ? ג . במה עוזרים לנו הפתרונות הטכנולוגיים . ד . במה משתמשים בתהליך הפתרון של בעיה טכנולוגית ? ה . טל אמרה שלאותה בעיה טכנולוגית או לאותו צורך יכול להיות רק פתרון טכנולוגי אחד . מה דעתכם ? בפרק זה למדנו ש ... טכנולוגיה היא תוצר של המחשבה והמעשה של האדם . טכנולוגיה עוסקת בפתרון בעיות הנובעות מצרכים של בני אדם . כאשר עוסקים בפתרון בעיות בטכנולוגיה מתייחסים לדרישות מהמוצר ולאילוצים . בתהליך פתרון הבעיות ובתהליך ייצור המוצר בני האדם משתמשים בסוגי מידע שונים . לבעיה טכנולוגית אחת יכולים להיות פתרונות טכנולוגיים רבים . מיומנויות שהפעלנו ... הגדרנו צרכים אנושיים ניסחנו בעיות טכנולוגיות . הגדרנו דרישות מהמוצר ואילוצים . בחרנו פתרון טכנולוגי מתאים לבעיה .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר