עמוד:71

תשובה לשאלה : 1 א . הימצאות שלד בתוך הגוף ; ב . חסרי חוליות — עכביש , חיפושית , דיונון ; בעלי חוליות : עכבר , דולפין , עטלף . תשובה לשאלה : 3 א . כולם עפים ; ב . פרפר — חרקים , דרור — עופות , עטלף — יונקים ; ג . מהתשובות שניתנו לעיל רואים שאופן תנועה אינו מאפיין ייחודי של מחלקה . המשימות שמופיעות בתבנית זו יכולות לשמש ככלים להערכה מעצבת . במבט חוזר ... . 1 השיבו על השאלות : א . מהי התכונה המבדילה בין בּ עלי חלי וֹ ת לבין חס רֵ י חלי וֹ ת ? ב . הביאו שתי דוגמאות לבעלי חלי וֹ ת ושתי דוגמאות לחסרי חלי וֹ ת . . 2 ב גּ ל גּוּ ל של טואי המשי ) פרפר ( יש ארבעה שלבים . ציירו תרשים המתאר את שלבי ה גּ ל גּוּ ל . תנו שם מתאים לכל שלב בהתפתחות . השתמשו במחסן המילים . מחסן מילים : גולם , זחל , פרפר בוגר , ביצים . . 3 השיבו על השאלות : א . מה משותף לפרפר , לדרור ולעטלף ? ב . לאיזו מחלקה של בעלי חיים שייך כל אחד מהם ? ג . הסבירו : האם כל בעל חיים שעף שייך למחלקת העופות ? . 4 רִ שמו ליד כל תכונה את שם המחלקה המתאימה בקבוצת בּ עלי החלי וֹ ת . תשובה לשאלה : 2 על התרשים לכלול את השלבים הבאים : מהביצה בוקע זחל , הזחל מתפתח גולם , מהגולם בוקע פרפר , הפרפר מטיל ביצים . תשובה לשאלה : 4 א . זוחלים ; ב . יונקים , חלק מהזוחלים , דו–חיים ; ג . דגים ; ד . עופות ; ה-ו יונקים ; ז–ח . עופות . רשימת התכונות : א . גופם מכוסה בעור יבש ובקשקשים . ב . יש להם ארבע רגליים . ג . יש להם סנפירים . ד . גופם מכוסה בעור ובנוצות . ה . גופם מכוסה בעור ובפרווה . ו . יש להם אפרכסות אוזניים . ז . יש להם מקור . ח . יש להם כנפיים עם נוצות .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר