עמוד:70

בפרק זה למדנו ש ... השלימו את המושגים שחסרים במשפטי הסיכום הבאים : לכל חס רֵ י החלי וֹ ת יש תכונה משותפת של מבנה גוף ; לכולם אין _________ בתוך הגוף . עצמות הח רָקִ ים וה רַ יכ וֹ ת הם חלק מקבוצת . _________ _________ חסרי חוליות לכל בּ עלי החלי וֹ ת יש תכונה משותפת של מבנה גוף : לכולם יש _________ שמורכב מעצמות . שלד את בּ עלי החלי וֹ ת נוהגים לחלק לחמש מחלקות : , _________ , _________ . _________ ו , _________ , _________ לכל מחלקה של בּ עלי החלי וֹ ת יש מאפיינים משותפים . דגים , דו חיים , זוחלים , עופות , יונקים האדם מגדל בעלי חיים מקבוצת _________ _________ ומקבוצת _________ _________ לצרכים שונים . חסרי חוליות , בעלי חוליות האדם דואג לספק לבעלי החיים את _________ _________ ודואג לרווחתם . צורכי קיום בעלי חיים רבים בטבע מביאים _________ לאדם ולפעמים גורמים לנזק . תועלת לעתים פעילות האדם פוגעת בבעלי החיים שבטבע וגורמת _________ ( היעלמות ( שלהם ) למשל ; ציד . ) להכחדה האדם פועל לשמירה על בעלי חיים מפני _________ בדרכים שונות , כמו למשל : הכחדה , _________ _________ הגבלת הציד , חוקים ועוד . הדברה ביולוגית מיומנויות שהפעלנו ... מיינו לקבוצות על פי מאפיינים משותפים . אספנו מידע בעזרת תצפיות ומקורות מידע שונים . א רְ ג נּוּ מידע בטבלה . ע רַ כנ וּ השוואה והסקנו מסקנות . • זיהינו צרכים והעלינו פתרונות .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר