עמוד:68

בּ עלי החלי וֹ ת - הדומה והשונה קבוצת בּ עלי החלי וֹ ת כוללת מינים רבים של בעלי חיים . לכל בּ עלי החלי וֹ ת יש שלד בגופם , אך הם שונים זה מזה בתכונות רבות . אם נכיר את הסימנים המאפיינים של כל מחלקה , נוכל לענות על שאלות כגון : א . העטלף מעופף היטב - האם הוא ציפור ? ב . הלווייתן חי במים - האם הוא דג ? ג . הפינגווין והיען אינם מסוגלים לעוף - האם הם בכל זאת עופות ? כיצד נוכל לדעת לאיזו מחלקה הם שייכים ? בּ עלי החלי וֹ ת - משייכים למחלקות מומלץ לקיים דיון בשאלות שמוצגות בפתיחה של תת הפרק כדי לבדוק את התפיסות אודות מאפייני המחלקות של בעלי החיים . התשובה לשאלות מחייבת השוואה בין מאפייני גופם של בעלי חיים לבין מאפייני המחלקה והסקת מסקנות ביחס למחלקה שאליה הוא משתייך . לשילוב סיור בנושא בעלי חוליות פנו אל דגם ההוראה גן חיות כסביבת לימוד חוץ כיתתית בתת המדור למידה חוץ כיתתית שבמדור פדגוגיה חדשנית שבאתר מטר . בעקבות המשימה - נדע ... לשייך בעלי חיים מקבוצת בעלי חלי וֹ ת למחלקה המתאימה . להפיק מידע מטבלה ולהסיק מסקנות . הנחיות עיינו במידע המופיע בטבלה בּ עלי חלי וֹ ת - מאפיינים ודוגמאות ) שבעמוד . ) 69 והשיבו על השאלות הבאות : . 1 מה מתארת הטבלה ? קִרְ א וּ את הכותרת , את הכותרות של העמודות ואת הכותרות של השורות . . 2 נסח וּ שתי שאלות שאפשר למצוא להן תשובה בטבלה . . 3 היעזרו במידע שבטבלה והסיקו : א . מה משותף לדגים ? ב . מה משותף לדו–חיים ? ג . מה משותף לז וֹ חלים ? ד . מה משותף לעופות ? ה . מה משותף ליונקים ? ו . מה משותף לכולם ? . 4 כיצד סייעה לכם הטבלה להסיק מסקנות ? . 5 השיבו על שלוש השאלות שמופיעות בראש עמוד זה . המשימה נועדה לבצע אינטגרציה של הידע שנבנה אודות המחלקות של בעלי החוליות . התלמידים מתבקשים לעבד את המידע שמופיע בטבלה שבעמוד הבא . בטבלה דוגמאות של בעלי החיים ממחלקות שונות של בעלי החוליות ומאפייניהם . השאלות שבמשימה מכוונות את התלמידים להבנת מבנה הטבלה , מטרתה וליצירת הכללות אודות המשותף לכל מחלקה . לתרגול מיומנות של מיון בעלי חיים למחלקות פנו לדגם ההוראה אני עף — האם אני עוף ? שבתת המדור הוראה פרטנית שבמדור פדגוגיה חדשנית שבאתר מטר .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר