עמוד:67

שומרים על כדור הארץ - פיתוח בר–קיימא יונקים הולכים ונעלמים מינים רבים של יונקים נכחד וּ ) נעלמו ( מארצנו בגלל פעילות האדם , ) בעיקר ציד , ) וביניהם הב רְדְ לס , הדוב הסורי ועוד רבים אחרים . גם א יּ ל ה רְ• מל והיחמור נכחד וּ מהארץ , אבל השיבו אותם לטבע . אחד הפתרונות להגנה על מינים של בעלי חיים שנמצאים בסכנת הכחדה הוא השב תּ ם לטבע . לפני ההשבה לטבע מגדלים את בעלי החיים עד לשלב שבו הם יוכלו להמשיך להתפתח בטבע ולהתרבות ללא התערבות האדם . לפעמים הניסיון להשיב בעלי חיים לטבע לא מצליח מפני שבעלי החיים אינם מפתחים התנהגות החיונית להישרדות שלהם בטבע ) כמו הימלטות מאויבים , חיפוש מזון ועוד , ) והם נשארים תלויים בבני האדם . תשובה לשאלה : 1 דוגמאות : הברדלס והדוב הסורי . פעולות האדם בסביבה גרמו להכחדתם . תשובה לשאלה : 2 דוגמאות : הגנה על בתי הגידול , מניעת פגיעה בסביבה , איסור על ציד וחקיקת חוקים לשמירה על בעלי החיים , הכרזה על סביבות טבעיות כאזורים מוגנים , יצירת מעברי בעלי חיים ) גשרים ומנהרות ( בכבישים מהירים . שאלות . 1 איל וּ יונקים חיו בעבר באזורנו ונכחד וּ? מה גרם להכחדה שלהם ? היעזרו בקטע המידע ובמקורות מידע נוספים . . 2 באיל וּ דרכים אפשר למנוע הכחדה של בעלי חיים ? היעזרו בקטע המידע ובמקורות מידע נוספים . יחמורים

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר