עמוד:58

העופות בעלי תעופה מובהקים . בעלי כסות נוצות שתורמת לשמירה על חום הגוף . הנוצות מגדילות מאוד את נפח הגוף , ובכך קטנה צפיפות הגוף ) נפח / משקל = צפיפות . ) הנוצות תורמות להגדלת שטח הכנפיים . שתי תכונות אלה חשובות לתעופה , שדורשת מאמץ רב מאוד . הם נושמים בעזרת ריאות . הם בעלי מקור , שתי רגליים ושתי כנפיים . העופות מטילים ביצים שמהן בוקעים גוזלים או אפרוחים . מחלקת העופות איל וּ בעלי חיים יכולים להתנתק מהקרקע ולעוף בשמיים ? לאיל וּ בעלי חיים יש נוצות ומקור ? לאיזו מחלקה שייכים הברווז , הדרור , הנשר והטווס ? מה מאפיין את מחלקת העופות ? להבניית העיקרון של מאפייני מחלקת העופות פנו לדגם ההוראה מאפייני מחלקת העופות בתת המדור כיתה הטרוגנית במדור פדגוגיה חדשנית באתר מטר . להבניית העיקרון התאמה בין מבנה לתפקוד בהקשר למקור של העופות פנו לדגם ההוראה אינטליגנציות מרובות — של מי המקור ? בתת המדור כיתה הטרוגנית שבמדור פדגוגיה חדשנית שבאתר מטר . לשילוב תצפית בנושא העופות פנו לדגם ההוראה מכירים את העופות בסביבה בתת המדור למידה התנסותית שבמדור פדגוגיה חדשנית שבאתר מטר . בעקבות המשימה - נדע ... לתאר מאפיינים של בעלי החיים ששייכים למחלקת העופות . לערוך תצפית , לארגן מידע בטבלת השוואה , להשוות ולהסיק מסקנות . הנחיות שרטטו טבלה במחברת או במחשב ) ראו דוגמה . ) . 1 ע רְ כ וּ תצפית על עופות בסביבה הקרובה . שימו לב לכיסוי הגוף , מספר הגפיים , מקור , צורת תנועה ועוד . . 2 היעזרו בממצאי התצפית ובמקורות מידע , בחר וּ ארבעה עופות שונים , • מ וּ את שמותיהם בטבלה ) ראו דוגמה ( והשלימו בה את המאפיינים שלהם . בטיחות יש לצאת לסיור עם בגדים מתאימים ועם נעליים סגורות . טבלת השוואה : עופות

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר