עמוד:55

. 2 עיינו במידע שארגנתם בטבלה , היעזרו גם במידעון מחלקת הזוחלים השוו והסיקו : א . איל וּ מאפיינים משותפים יש לכל הזוחלים ? ב . באיל וּ מאפיינים שונים הזוחלים זה מזה ? . 3 העתיקו רק את המשפטים הנכונים למחברת ) או לקובץ במחשב . ) א . הגוף של הזוחלים מכוסה בעור יבש וקשה שמגן עליהם מפני התייבשות . ב . כל הזוחלים חסרי רגליים כמו הנחש . ג . הזוחלים קולטים חמצן מהמים . ד . רוב הזוחלים מתרבים על ידי הטלת ביצים . ה . כל מי שזוחל על הקרקע שייך לקבוצת הזוחלים . ו . הזוחלים מ ילים את עורם , כי העור היבש שלהם אינו מסוגל לגדול . תשובה לשאלה , 2 א : דוגמאות : עור יבש , נשימה בעזרת ריאות , מתנשלים , דרכי רביה ) השרצה או הטלה . ) תשובה לשאלה , 2 ב : דוגמאות : גודל , צבע , גפיים ) נחש — חסר גפיים , צב — בעל גפיים , ) סביבת חיים ) יבשה — חרדון , מים — צב ים , ) דרכי הזנה ) צמחוניים , טורפים . ) תשובה לשאלה : 3 א , ד , ו . מידעון : מחלקת הז וֹ חלים סביבת החיים בעלי חיים השייכים למחלקת הז וֹ חלים מתקיימים בסביבות חיים מגוונות ביבשה . אפשר למצוא מיני ז וֹ חלים במחילות , מתחת לסלעים , על עצים ועל מבנים . מיני ז וֹ חלים מתקיימים גם בתוך גופי מים , כמו ים , נחל או נהר . הז וֹ חלים פעילים בעיקר בעונות חמימות וחמות . בעונת החורף הם נמצאים לרוב בתרדמה . מאפייני המחלקה כל הז וֹ חלים נעים כשגופם קרוב מאוד לקרקע או נוגע בה ) חוץ מזוחלים בים , ) ומכאן שמם : ז וֹ חלים . עור גופם של הז וֹ חלים יבש ומכוסה ב קַ• ים . העור מגן עליהם מפני התייבשות . העור של הז וֹ חלים אינו מסוגל לגדול , לכן אצל ז וֹ חלים רבים קיימת תופעת ההתנשל וּ ת : החלפת העור החיצוני הישן בעור חדש וגדול יותר . הז וֹ חלים קולטים חמצן מהאוויר בעזרת הריאות . רוב הזוחלים טורפים ) לדוגמה : נחשים ולטאות , ) וחלקם אוכלי צמחים ) למשל , צב היבשה . ) מרבית בעלי החיים במחלקה זו מת רַבּ ים על ידי הטלת ביצים וחלקם על ידי ה ְַשׁרָ צה . צב היבשה נחש צפע חרדון מצוי

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר