עמוד:54

מחלקת הז וֹ חלים הדגים חיים במים . הדו–חיים מתפתחים במים ומסוגלים לחיות אחר כך גם במים וגם ביבשה . אולם יש בעלי חיים רבים מקבוצת בּ עלי הח וּ לי וֹ ת שסביבת החיים העיקרית שלהם היא היבשה . כאלה הם הז וֹ חלים . מה מאפיין את מחלקת הזוחלים ? הזוחלים ) לטאות , נחשים , צבים , תנינים ( הם שוכני יבשה מובהקים , עורם יבש ועבה יחסית ומסייע לאיבוד מועט של מים מגופם . הם נושמים אוויר בעזרת ריאות , מתקיימת אצלם הפריה פנימית — מטילים ביצים או משריצים , עור גופם מתנשל במהלך גידול הגוף שלהם . קיימים מיני זוחלים שהסתגלו לחיים במים ) כגון : נחשי מים , צבי ביצה , צבי ים , תנינים ואחרים , ) אך גם להם מאפיינים דומים לאלה המתקיימים ביבשה . הם פעילים בעיקר בעונה החמה ובעונות קרות הם נכנסים לתרדמה מלאה או חלקית . בעקבות המשימה - נדע ... לתאר את המאפיינים של בעלי החיים ששייכים למחלקת הזוחלים . לארגן מידע בטבלת השוואה , להשוות ולהסיק מסקנות . הנחיות שרטטו טבלה במחברת או במחשב ) ראו דוגמה . ) . 1 היעזרו במקורות מידע וּ בחר וּ ארבעה זוחלים שונים , •רִ מ וּ את שמותיהם בטבלה ) ראו דוגמה ( והשלימו בה את המאפיינים שלהם . טבלת השוואה : זוחלים

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר