עמוד:49

. 3 עיינו במידע שארגנתם בטבלה , היעזרו גם במידעון מחלקת הדגים השוו והסיקו : א . איל וּ מאפיינים משותפים יש לכל הדגים ? ב . באיל וּ מאפיינים הדגים שונים זה מזה ? . 4 העתיקו רק את המשפטים הנכונים למחברת ) או לקובץ במחשב . ) א . סביבת החיים של הדגים היא רק מים . ב . לדגים יש עור קשה ויבש . ג . גופם של הדגים מותאם לחיים במים : הם נושמים במים , מתנועעים במים , מוצאים את מזונם במים ומתרבים במים . ד . צורת הגוף של הדגים עוזרת להם להגן על הגוף מפגיעה . מידעון : מחלקת הדגים סביבת החיים הדגים מתקיימים בגופי מים כמו ימים ואוקיינוסים , אגמים , נחלים ונהרות . תשובה לשאלה , 3 א : דוגמאות : מבנה גוף דמוי סירה , איבר נשימה זימים , כיסוי גוף קשקשים . תשובה לשאלה , 3 ב : דוגמאות : דרכי הזנה ) צמחוניים , טורפים , ) דרכי רבייה ) הטלת ביצים , השרצה , ) סביבת חיים ) מים מתוקים , מים מלוחים . ) תשובה לשאלה : 4 משפטים — א , ג , ד יש דגים שסביבת החיים שלהם היא מים מתוקים ) אמנון ו קַרְ פי וֹ ן , למשל . ) יש דגים שסביבת החיים שלהם היא מים מלוחים ) דג הט וּ נה , למשל . ) יש דגים שמתקיימים גם במים מתוקים וגם במים מלוחים ) הצלופח , למשל . ) סביבת החיים של הדגים היא מים . שם הם מוצאים את מזונם , שם הם קולטים את החמצן הדרוש להם לנשימה , שם הם מ ִ ת ְרַבּ ים ושם הם מקיימים את כל פעולות החיים שלהם . מאפייני המחלקה הדגים מותאמים במבנה הגוף שלהם לחיים במים . גופם מחודד מלפנים ומאחור ופחוס משני צדיו . צורה זו מסייעת להם לנוע במים בקלות . לדגים יש סנפירים ) בזנב , על הגב , בחזה ובבטן ( שמסייעים להם לנווט את התנועה במים . עור הגוף של הדגים חלק ורירי . גם הריר מסייע לדגים "להחליק" בתוך המים . אצל מיני דגים רבים העור מכוסה ב קַקַ• ים המגנים עליו מפני פגיעות שונות . המזון של הדגים מגוון : יש דגים טורפים , כמו דג הטונה , יש שניזונים ) אוכלים ( מצמחים , כמו דג האמנ וֹ ן , ויש הניזונים גם מצמחים וגם מבעלי חיים , כמו הקרפיון . דרכי ה רְ ב יּ יה של הדגים מגוונות : יש המטילים ביצים במים , כמו הקרפיון והאמנון , ויש המשריצים במים דגיגונים , כמו הגמבוזיה . הדגים קולטים את החמצן מהמים בעזרת איברי נשימה שנקראים זימים . זימים

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר