עמוד:47

תת הפרק מתמקד במאפיינים של קבוצת בעלי החוליות ובמאפיינים של חמש המחלקות הנמנות עם קבוצה זו : דגים , דו–חיים , זוחלים , עופות ויונקים . הדיון בכל אחת מהמחלקות נערך בשלוש רמות : סימני הקבוצה , סביבת החיים ויחסי הגומלין עם האדם תוך הדגשת נושא הביות . מי הם בּ עלי החלי וֹ ת ? השם שנתנו אנשי המדע לקבוצת בּ עלי החלי וֹ ת מרמז על כך שיש ל בּ עלי החלי וֹ ת משהו בתוך הגוף . לכולם יש עצמות בתוך הגוף . לקבוצת בּ עלי החלי וֹ ת שייכים עשרות אלפי מינים של בעלי חיים . כיצד נוכל להבדיל בין המינים הרבים כל כך ? כדי שנוכל להבדיל ביניהם חילקו אנשי המדע את קבוצת בּ עלי החלי וֹ ת לחמש מחלקות : דגים , דו–חיים , ז וֹ חלים , עופות ויונקים . אילו מאפיינים משותפים יש לבעלי החיים השייכים לכל אחת מהמחלקות האלה ? בפרק זה תחקרו באמצעות משימות וקטעי מידע את המאפיינים של חמש המחלקות הבאות : דגים , דו–חיים , זוחלים , עופות ויונקים . את המידע מומלץ לאסוף ) במידת האפשר ( באמצעות תצפיות . כמו כן , אפשר להשתמש במקורות מידע כגון : מידעון בעלי החיים שבאתר אופק למדע וטכנולוגיה ואתרים נוספים ברשת האינטרנט . מיומנות החשיבה המרכזית שמיושמת להכרת מאפייני המחלקה היא הסקת מסקנות בדרך של אינדוקציה ) מציאת המשותף לבני המחלקה באמצעות השוואה , ) ודדוקציה ) שיוך בעלי חיים למחלקה על פי מאפייני המחלקה . ) חשוב ביותר להביא את הלומדים למודעות אודות חשיבותם של תהליכי ההשוואה להבניית הכללה אודות המשותף בין בני המחלקה ושימוש בהכללה לצורך אפיון ומיון לקבוצות . שלד של עוף שלד של יונק

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר