עמוד:43

קבוצת הר כּ• יכ וֹ ת בעקבות קריאת קטע המידע - נדע ... לרכיכות גוף רך . הגוף מכיל אחוז גבוה של מים . הרכיכות נפוצות מאוד במי ים ובמים מתוקים ) יוצאי דופן הם שבלולים החיים ביבשה . ) המוכרים בקבוצת הרכיכות הם הדיונונים , הצדפות והחלזונות למיניהם . לחלזונות ולצדפות יש כיסוי חיצוני סידני קשה ) קונכייה לחלזונות וקשוות לצדפות . ) הדיונון מכוסה בעור קשה . לתאר את המאפיינים של קבוצת ה רַ יכ וֹ ת . להסביר את השימושים של בני האדם ב רַ יכ וֹ ת . קִרְ א וּ את קטע המידע הבא והשיבו על השאלות בסוף כל פסקה ועל שאלות הסיכום שבעמוד . 45 קבוצת הר כּ• יכ וֹ ת סביבת החיים קבוצת ה רַ יכ וֹ ת כוללת בין השאר את החלזונות , הצדפ וֹ ת והדיונונים . רוב מיני ה רַ יכ וֹ ת מתקיימים במי הים ורק מעטים חיים במים מתוקים וביבשה . הקבוצה המוכרת ביותר היא החלזונות והיא כוללת מינים רבים , ביניהם כאלה החיים בים , במים מתוקים וביבשה . מאפייני הקבוצה גופן של ה רַ יכ וֹ ת רך והן חסרות שלד פנימי ומכאן שמן ר כּ• יכ וֹ ת . לקבוצת הצדפ וֹ ת יש שתי קְ ש וֹ ת המגנות על גופן הרך . לדיונונים אין כיסוי גוף , הם זריזים מאוד ובעלי זרועות ציד חזקות . המוכרת ביותר מבין החלזונות היא קבוצת הש בּ ל וּ לים . שאלות . 1 באילו סביבות חיים נוכל למצוא את ה רַ יכ וֹ ת ? . 2 מי שייך לקבוצת ה רַ יכ וֹ ת ? . 3 מדוע מכנים את ה רַ יכ וֹ ת בשם זה ? קטע המידע נועד לסייע בהמשגת המאפיינים המשותפים לרכיכות , להרחיב את הידע אודות אזורי המחיה של נציגים בולטים של רכיכות ועל אודות קשרי הגומלין בין הרכיכות לבין האדם . דיונון שבל וּ לים צדפות

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר