עמוד:40

יש ח רָקִ ים שגורמים לאדם נזקים גדולים . למשל , החגבים ניזונים מעלים ומגבעולים . להקות עצומות של חגבים מסוגלות להרוס שטחים חקלאיים גדולים ) מכת ארבה . ) זחלים של פרפרים מסוימים ניזונים מצמחים ובכך הם מזיקים לחקלאות . גם עקיצות היתושים מטרידות את האדם . יתוש האנופלס יכול להעביר מחלות קשות כמו מחלת המלריה ָ ) קדחת . ) תשובה לשאלה : 1 חרקי בר מביאים תועלת לאדם . הם ניזונים מחרקים מזיקים שפוגעים בגידולים חקלאיים , הם מאביקים פרחים ובכך עוזרים לתהליך יצירת ה פּ רות ועוד . תשובה לשאלה : 2 בני האדם למדו לביית חרקים ולהפיק מהם תועלת . למשל , הזחלים של טואי המשי מייצרים את סיב המשי הטבעי שממנו מכינים בגדים . האדם מגדל גם את דבורת הדבש . הדבורים מייצרות בכוורת דבש מאבקת הפרחים ומהצוף שהן אוספות מהפרחים . שאלות . 1 מה עלול לקרות אם נפגע בח רְקֵ י בר ? רמז : איזו תועלת הם מביאים לבני האדם ? . 2 איזו תועלת מפיק האדם מחרקים שהוא מביית ? הביאו דוגמה . . 3 איל וּ נזקים יכולים לגרום חרקים לאדם ? הביאו דוגמה . שאלות סיכום . 1 אלונה מצאה בשדה גולם של פרפר . מה יתפתח מהגולם הזה ? . 2 איתמר מצא עכביש בשדה . כיצד יוכל איתמר לדעת אם העכביש שייך למחלקת הח רָקִ ים ? . 3 ב ּ חר וּ ח רֶ ק שיש לו קשר לבני האדם ) לדוגמה : דבורת הדבש , ט ַ ואי ַ המש ִ י , חגב ויתוש . ) היעזרו במקורות מידע ותארו את הנזק או את התועלת שמביא הח רֶ ק לאדם . תשובה לשאלה : 3 יש חרקים שגורמים לאדם נזקים גדולים . למשל , החגבים וזחלים של פרפרים הניזונים מעלים ומגבעולים . יתוש האנפולס יכול להעביר מחלות קשות . תשובה לשאלה : 1 פרפר . תשובה לשאלה : 2 איתמר יבדוק האם לעכביש שמצא בשדה יש את סימני מחלקת החרקים : 3 זוגות רגלים , גוף מחולק לשלושה חלקים : ראש , חזה ובטן , זוג מחושים , זוג עיניים ) כמובן שעכביש אינו שייך למחלקת החרקים . ) מילון מ ָ ל ַרְ יה ָ : מחלה הנגרמת בעקבות עקיצה של יתוש האנופלס . יתוש עכביש חגב דבורת הדבש

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר