עמוד:39

סימני המחלקה גופם של הח רָקִ ים ) גם של הח רָקִ ים הבוגרים ( הוא קטן בדרך כלל , ומחולק לשלושה חלקים : ראש , חזה ובטן . לח רָקִ ים יש שש רגליים , ובראשם יש זוג עיניים וזוג מחושים . רוב הח רָקִ ים מתפתחים בתהליך שנקרא גּ ל גּוּ ל מלא : נקבת הח רֶ ק מטילה ביצים , מהביצים בוקעים זחלים , הזחל אוכל , גדל והופך לגולם . מהגולם בוקע ח רֶ ק בוגר שאינו גדל עוד לעולם . הנקבה הבוגרת תטיל ביצים ומחזור החיים יתחיל מחדש . שאלות אחת התופעות המאפיינות חרקים היא הגלגול . חשוב לשוחח עם התלמידים על התופעה ולעמוד על שלביה . מוצע לגדל זחלים של טוואי המשי ולעקוב אחר תהליך הגלגול ) גם אם הפרק נלמד לפני עונת האביב . ) . 1 ציירו ח רֶ ק דמיוני לפי מבנה הגוף המתואר בקטע המידע . . 2 הציגו בתרשים את מחז וֹ ר החיים של החרקים . להבניית הכללה אודות מהותם של יחסי גומלין בין החרקים לבין האדם , חשוב ביותר להפנות את התלמידים למקורות מידע נוספים . את יחסי הגומלין יש לתאר במונחים של תועלת ) לדוגמה : מזון , האבקת פרחים ( ונזק ) לדוגמה : פגיעה בגידולי שדה . ) הח רָקִ ים והאדם ח ַרְקֵ י ב ּ ר מביאים תועלת לאדם . הם ניזונים מח רָקִ ים מזיקים שפוגעים בגידולים חקלאיים , הם מאביקים פרחים ובכך עוזרים לתהליך יצירת הפ ּ רות ועוד . בני האדם למדו לביית חרקים ולהפיק מהם תועלת . למשל , מהזחלים של ט ַ ו ַּ אי המשי מייצרים את סיב המשי הטבעי שממנו מכינים בגדים . האדם מגדל גם את דבורת הדבש . הדבורים מייצרות בכוורת דבש מאבקת הפרחים ומהצוף שהן אוספות מהפרחים . מילון גּ ל גּוּ ל : תופעה שבה בעלי חיים יוצאים לאוויר העולם כאשר הם שונים מאוד מהוריהם . הצאצאים גדלים ומתפתחים ועוברים שינויים רבים בצורתם , בתזונתם , במבנה גופם ובסביבת החיים שלהם . גּ ל גּוּ ל מלא של טואי המשי

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר