עמוד:38

מחלקת החרקים קטע המידע נועד לסייע בהמשגת המאפיינים המשותפים לחרקים . כמו כן , הקטע נועד להרחיב את הידע אודות אזורי המחיה של נציגים בולטים של חרקים ועל אודות קשרי הגומלין בין החרקים לבין האדם . לשילוב סיור בנושא לימודי זה פנו אל דגם ההוראה חצר בית הספר כסביבת חיים — נמלים מתחת לאף , בתת המדור למידה חוץ כיתתית שבמדור פדגוגיה חדשנית שבאתר מטר . בעקבות קריאת קטע המידע - נדע ... לתאר את המאפיינים של מחלקת הח רָקִ ים . להסביר את התועלת ואת הנזק שמביאים ח רָקִ ים לבני האדם . לאסוף מידע ממקורות מגוונים . להציג מידע בתרשים . קִרְ א וּ את קטע המידע הבא והשיבו על השאלות שבסוף כל פסקה ועל שאלות הסיכום שבעמוד . 40 מחלקת הח רָקִ ים סביבת החיים במחלקת הח ֲרָקִ ים יש את מספר המינים הגדול ביותר על פני היבשה - יותר ממיליון מינים ! חגבים , יתושים , דבורים , חיפושיות , תּ י קָ נים , נמלים ופרפרים הם דוגמאות לח רָקִ ים . הח רָקִ ים נמצאים כמעט בכל סביבות החיים על פני היבשה : בתוך הבתים , ליד הבתים , בתוך הקרקע , על פני הקרקע , על צמחים , בנחלים , באגמים , ואפילו על הראש שלנו ) כינים . ) רק בים אין כמעט ח רָקִ ים . שאלות . 1 הביאו דוגמאות לח רָקִ ים שהוזכרו בקטע המידע . . 2 הוסיפו לרשימה שמות של חרקים נוספים ) מידע אישי . ) . 3 באיזו סביבה כמעט ולא נמצא ח רָקִ ים ? התוכלו לשער מדוע ? תיקן חיפושית נמלה

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר