עמוד:36

מי הם חס רֵ י החלי וֹ ת ? השם שנתנו אנשי המדע לקבוצת חס רֵ י החלי וֹ ת רומז על כך שחסר להם משהו בתוך הגוף . לכל חס רֵ י החלי וֹ ת אין עצמות בתוך הגוף . מספר מיני בעלי החיים ששייכים לקבוצת חס רֵ י החלי וֹ ת הוא מיליונים אחדים . כדי שאפשר יהיה להבדיל בין המינים השונים , מחלקים אנשי המדע את חס רֵ י החלי וֹ ת לקבוצות נוספות , קטנות יותר , בעלות תכונות משותפות . לדוגמה , מחלקת הח רָקִ ים וקבוצת הר כּ יכות . אילו תכונות משותפות יש לבעלי חיים השייכים לכל אחת מהקבוצות האלה ? מבין הקבוצות הרבות של חסרי החוליות , תת הפרק עוסק בשתיים מהן : בחרקים וברכיכות . בכל אחת מהקבוצות יש התייחסות בשלוש רמות : סימני הקבוצה , סביבת החיים ויחסי הגומלין עם האדם . מחלקת החר קִ ים נכיר את החר קִ ים ) דוגמה : זנבזיף הבתים . ) ההיכרות עם החרקים נעשית באמצעות תצפית מונחית . בשלב הראשון מכירים את מבנה הגוף של החרק בעזרת האיור של מבנה גופו של החגב . על מנת לפתח תפיסה מכלילה אודות מבנה גופם של החרקים נדרשת בדיקה של נציגים נוספים . לפיכך חשוב ביותר לערוך תצפית על חרקים נוספים בהתאם להנחיות שמשולבות במשימה . לחרקים תכונות משותפות : בגופם שלושה חלקים : ראש , חזה ובטן . בראש זוג עיני תשבץ , זוג מחושים וגפי פה . בחזה שלושה פרקים . בכל פרק זוג רגליים — סך הכול שש רגליים ! בדרך כלל , שני פרקי החזה האחוריים נושאים זוג כנפיים כל אחד . אצל החרקים ניתן להבחין בשתי צורות גלגול : גלגול מלא — הזחל הבוקע מהביצה שונה לגמרי מצורת הבוגר ) דוגמה : דבורה , ) גלגול למחצה — הזחל הבוקע מהביצה דומה בצורתו לבוגר . השינוי העיקרי המתחולל בו הוא צמיחת הכנפיים ) דוגמה : פשפשים . ) ישנם חרקים שהם חסרי גלגול לחלוטין בעקבות המשימה - נדע ... לתאר את המאפיינים של מחלקת הח רָקִ ים . לאסוף נתונים באמצעות תצפית , לארגן נתונים בטבלת השוואה ולהסיק מסקנות . ציוד : מגדלות "כוס , " בּ ינ וֹ ק וֹ לר , מל קֶ טת , צלחת הנחיות . 1 התבוננו באיור של החגב וזה וּ את חלקי גופו : ראש , חזה , 3 זוגות רגליים ובטן . מבנה גופו של החגב

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר