עמוד:35

חס רֵ י חלי וֹ ת ובעלי חלי וֹ ת תת הפרק מציג את עקרון המיון המדעי של בעלי חיים ועורך המשגה למושגים בעלי חוליות וחסרי חוליות . לצורך המחשה מומלץ מאוד להיעזר בתצלומי רנטגן או בתמונות מתאימות . בעקבות קריאת קטע המידע - נדע ... להבחין בין בעלי חלי וֹ ת לבין חסרי חלי וֹ ת . קִרְ א וּ את קטע המידע הבא , התבוננו בתמונות הרנטגן שלמטה והשיבו על השאלות . חס רֵ י חלי וֹ ת ובעלי חלי וֹ ת אנשי המדע ממיינים את כל בעלי החיים לשתי קבוצות גדולות על פי תכונה פנימית של נוכחות או העדר של עצמות בתוך הגוף . לדג , לקרפדה , ללטאה , לתרנגול , לקוף ולמינים רבים נוספים של בעלי חיים יש עצמות בתוך הגוף . כל בעלי החיים שיש להם עצמות בתוך הגוף שייכים לקבוצת בּ עלי החלי וֹ ת . הכינוי של בעלי החיים המשתייכים לקבוצת בּ עלי החלי וֹ ת ניתן להם כי לכולם יש עמוד שדרה שבנוי מחוליות . לעקרב , לשלש וּ ל , לפרפר , לחיפושית ולמינים רבים נוספים של בעלי חיים אין עצמות בתוך הגוף . כל בעלי החיים שאין להם עצמות בתוך הגוף שייכים לקבוצת חס רֵ י החלי וֹ ת . שאלות . 1 לפי מה ממיינים אנשי המדע את בעלי החיים לקבוצות ? תשובה לשאלה : 1 נוכחות או היעדר של עצמות בתוך הגוף . . 2 • מ וּ שלושה שמות של בעלי החיים שיש להם עצמות בתוך הגוף . לאיזו קבוצה הם שייכים ? . 3 • מ וּ שלושה שמות של בעלי החיים שאין להם עצמות בתוך הגוף . לאיזו קבוצה הם שייכים ? תשובה לשאלה : 2 בעלי חוליות — נחש , לטאה , תנין , ציפור . תשובה לשאלה : 3 חסרי חוליות — פרפר , חיפושית , שבלול . . 4 התבוננו בצילומי ה רֶ נטגן שבעמוד זה : לאיזה בעל חיים יש עצמות בתוך הגוף ? תשובה לשאלה : 4 הלטאה והעכבר — בעלי חוליות ; החיפושית — חסרת חוליות צילומי רנטגן

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר