עמוד:33

הפרק עוסק בקבוצת חסרי החוליות ובקבוצת בעלי החוליות , ומתייחס למאפיינים המשותפים לכל קבוצה . בקבוצת חסרי החוליות מתמקדים ברכיכות ובשבלולים . בקבוצת בעלי החוליות מתמקדים בחמש מחלקות : דגים , דו–חיים , זוחלים , עופות ויונקים . בעקבות הלמידה - נדע ... לתאר מי הם חס רֵ י חלי וֹ ת ומה משותף להם . לתאר מיהם בּ עלי חלי וֹ ת ומה משותף להם . לתאר מה משותף לח רָקִ ים ול רְ כיכ וֹ ת ובמה הם שונים . לתאר מה משותף לבעלי חיים במחלקות הדגים , הדו–חיים , הזוחלים , העופות והיונקים ובמה שונים בעלי החיים במחלקות אלה . לתאר התאמות של בעלי חיים לסביבה . לתאר את הקשר בין בני אדם לבין בעלי חיים . מושגים שנלמד חס רֵ י חלי וֹ ת : ח רָקִ ים , רְ כיכ וֹ ת . בּ עלי חלי וֹ ת : דגים , דו–חיים , ז וֹ חלים , עופות , יונקים . בעלי חיים מב וּ יתים , חיות בר . התאמות לסביבה : התאמה במבנה הגוף , התאמה בהתנהגות . מיומנויות שנפעיל למיין לקבוצות ולתת קבוצות . לאסוף מידע בעזרת תצפיות ומקורות מידע . להציג מידע בטבלה ובכרטיסי אפיון ולהסיק מסקנות . לזהות בעיות וצרכים ולהציע פתרונות טכנולוגיים . ומה משותף לחגב ולתיקן ? מארגני ההוראה–למידה בעמוד זה נועדו להביא את הלומדים למודעות אודות ביצועי ההבנה הנדרשים מהם בעקבות הלמידה של הפרק , למושגים שילמדו ולמיומנויות שיפעילו .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר