עמוד:30

בפרק זה למדנו ש ... בעלי החיים נמצאים כמעט בכל מקום . הם פעילים ביום ובלילה והם עושים פעולות מגוונות . כל בעלי החיים זקוקים לתפקודם לצורכי קיום : אוויר ) חמצן , ) מזון , מים , הגנה , מרחב מחיה וטמפרטורה מתאימה . לכל בעלי החיים אותם מאפייני ח יּ ים : נשימה , רְ ב יּ יה , תנועה , הזנה , תקשורת , גדילה , התפתחות ומוות . בעלי חיים נבדלים ביניהם בביטוי של מאפייני החיים . בעלי חיים נבדלים זה מזה בדרכים שבאמצעותן הם משיגים את צורכי הקיום שלהם . בעלי חיים מתקיימים בסביבות חיים מגוונות . הם מותאמים לסביבה שלהם במבנה גופם ובהתנהגותם . ההתאמות במבנה הגוף ובהתנהגות של בעלי החיים מסייעות להם להשיג את צורכי הקיום . בני האדם מבייתים בעלי חיים לצרכים שונים : מזון , לבוש , הגנה , הנאה , הובלה ועוד . בני האדם מפתחים פתרונות טכנולוגיים המגבירים את יכולתם לגדל בעלי חיים מבויתים . מיומנויות שהפעלנו ... אספנו נתונים באמצעות תצפית . ארגנו נתונים בכרטיס התאמה ובטבלה . הפקנו מידע מתמונות ומקטעי מידע . אספנו מידע ממקורות מידע מגוונים . הסקנו מסקנות על הדומה ועל השונה . תכננו ובנינו מוצר טכנולוגי . תכננו ובצענו חקר מדעי .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר