עמוד:29

שימו לב : ביות בעלי חיים הוא פתרון טכנולוגי לסיפוק צורכי האדם . חשוב להאיר את עיני התלמידים במושגים המודגשים בסעיפי השאלה ולעודד אותם להשתמש בשפה הטכנולוגית בהתאם להקשר . חוקרים ומגלים בעלי חיים והאדם בעקבות המשימה - נדע ... להסביר לאיל וּ מטרות בני האדם מבייתים בעלי חיים . לתאר פתרונות טכנ וֹ ל וֹ גיים שמגבירים את היכולת של בני האדם לגדל בעלי חיים . להביא דוגמאות לחיות בר שמביאות תועלת לאדם ולחיות בר שמזיקות לאדם . לאסוף מידע ממקורות שונים ולהציגו בדרכים מגוונות . חלק א : בעלי חיים מבויתים והאדם לביצוע חלק זה של המשימה , היעזרו בכלי החקר של המדע ) ניסויים ותצפיות , ) בריאיונות ובמקורות כתובים . . 1 בַּ חר וּ בעל חיים מבוית שהאדם מגדל והשיבו על השאלות הבאות : א . לאיל וּ מטרות ) או צרכים ( מגדל האדם את בעל החיים ? דוגמה למטרה : הגנה . ב . תארו את התועלת שהאדם מפיק מבעל החיים שהוא מגדל . דוגמה לתועלת : שמירה על הבית ועל הרכוש . ג . מהם צורכי הקיום שהאדם צריך לספק לבעל החיים שהוא מגדל ? ד . באיל וּ פתרונות טכנ וֹ ל וֹ גיים נעזר האדם לגידול בעל החיים ? הסבירו את חשיבותם . ה . האם הגידול של בעל החיים פוגע באיכות הסביבה ? אם כן , תארו את הנזק ובאילו דרכים אפשר להקטין את הנזק . . 2 הציגו את המידע על בעל החיים המבוית שחקרתם במליאת הכיתה באמצעות מצגת , עבודה כתובה , סיפור וכדומה . חלק ב : חיות הבר והאדם תשובה לשאלה 1 סעיפים א–ה : בני האדם מגדלים בעלי חיים למגוון רחב של שימושים : למזון , להובלה , לבגדים להנאה ועוד . האדם צריך לספק לבעלי החיים מזון ומים , מחסה , מרחב מחיה וטמפרטורה מתאימה . האמצעים הטכנולוגיים שבהם נעזר האדם הם לדוגמה : מערכות לוויסות הטמפרטורה ותאורה , מערכות טכנולוגיות המספקות על פי הצורך מים ומזון לבעלי החיים . גידול בעלי חיים עלול לפגוע באיכות הסביבה . למשל , שפכים חקלאיים שמוזרמים לנחלים ובניית בתי גידול מלאכותיים על שטחים פתוחים . לביצוע חלק זה של המשימה , היעזרו במקורות מידע שונים . . 1 הביאו דוגמה לבעל חיים בטבע ) חיית בר ( שמזיק לאדם . תארו את הנזק . לדוגמה : עטלפי פרות שאוכלים את הפרות שבמטע . . 2 הביאו דוגמה לבעל חיים בטבע ) חיית בר ( שמביא תועלת לאדם . תארו את התועלת . לדוגמה : חרקים שמאביקים פרחים .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר