עמוד:26

מותאמים לסביבה במשימה התלמידים מתבקשים לקרוא את קטעי המידע ולזהות את ההתאמות שיש לבעלי החיים לסביבה שבה הם מתקיימים . את המידע התלמידים מתבקשים לארגן ב"כרטיס התאמה לסביבה . " בהמשך אפשר יהיה להשוות בין בעלי החיים על פי סוגי המידע שבכרטיסים , ולעמוד על הדומה ועל השונה ביניהם . בעקבות המשימה - נדע ... לתאר התאמות במבנה גוף ובהתנהגות של בעלי חיים שונים . להסביר כיצד התאמה במבנה הגוף וההתנהגות מסייעים לבעלי החיים להשיג את צורכי הקיום . להסיק מסקנה על הקשר בין מבנה הגוף וההתנהגות של בעלי החיים לבין הסביבה שבה הם חיים . לארגן מידע בכרטיס התאמה לסביבה . הנחיות קִרְ א וּ את המידעונים על בעלי החיים הבאים : חולד , שחף , סרטן חולות , זיקית וגמל . . 1 הכינו לכל אחד מבעלי החיים כרטיס התאמה לסביבה . . 2 הסיקו : מה למדתם מהמידע שארגנתם בכרטיס על הקשר שבין מבנה הגוף וההתנהגות של בעלי חיים לבין הסביבה שבה הם חיים ? לביצוע המשימה היעזרו גם במקורות מידע שברשת האינטרנט . התאמה לסביבה שם בעל החיים : סביבת החיים שבה הוא מתקיים : כיצד מבנה הגוף מסייע לו להשיג את צורכי הקיום ? ) התאמה במבנה הגוף ( כיצד ההתנהגות מסייעת לו להשיג את צורכי הקיום ? ) התאמה בהתנהגות ( מידעונים : בעלי חיים ח וֹ לד בחורף ובאביב אפשר לראות בדשא ובשדות תלוליות של קרקע , בשורות ישרות או בקווים מתפתלים . את התלוליות האלה יוצר הח וֹ לד . הח וֹ לד מתחפר מתחת לפני הקרקע בעזרת שיניים קִ דמיות גדולות וחזקות . גופו של הח וֹ לד הוא גלילי וארוך ומתאים לרוחב של המחילות . פּרְ וות ָ וֹ הקצרה אינה מפריעה לו בתנועה . במחילות מוגן הח וֹ לד מפני אויבים שונים . הח וֹ לד ניזון משורשי צמחים , מבצלים ומפקעות . הוא אוגר את המזון ב"מחסנים" שבמחילה , והוא אוכל אותו בימים שהקרקע יבשה והוא אינו יכול לחפור בה . חולד

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר