עמוד:24

סביבות חיים של בעלי חיים כל בעלי החיים מתקיימים בסביבות חיים המתאימות להם . סביבת חיים היא המקום שבו מתקיימים יצורים חיים ואשר בו הם משיגים את צורכי הקיום שלהם . בטבע קיימות סביבות חיים רבות ומגוונות : סביבות חיים של מים ) נחלים , אגמים , ימים , ) סביבות חיים ביבשה ) הרים , אזורי חולות , יערות , חורשים , עמוק בקרקע , מתחת לאבן ( ואפילו באוויר . בעל חיים יכול להשיג את צורכי הקיום שלו בסביבה שבה הוא חי , ולבצע את כל פעולות החיים : לנשום , לאכול , לנוע , להתרבות , ליצור תקשורת וכדומה . כיצד מותאמים בעלי החיים לסביבתם להשגת צורכי הקיום שלהם ? תת הפרק מתמקד במשמעות המושג התאמה לסביבה בשני ממדים — התאמה במבנה גוף והתאמה בהתנהגות . התאמה במבנה הגוף קשורה למבנה איברים ) לדוגמה : גודל , צורה , צבע ( ולתהליכים פיזיולוגיים ) לדוגמה : הזעה , תרדמה . ) התאמה בהתנהגות קשורה לאורח החיים ) לדוגמה : שעות פעילות , תנועה , תקשורת . ) התאמות לסביבה בעקבות קריאת קטע המידע - נדע ... להסביר מדוע חשובה ההתאמה של בעלי חיים לסביבה שבה הם חיים . להבחין בין התאמה במבנה הגוף לבין התאמה בהתנהגות . לחקור ולתאר התאמות של בעלי חיים בסביבה . קִרְ א וּ את קטע המידע הבא והשיבו על השאלות שבעמוד הבא . התאמות לסביבה תכונות של מבנה גוף ושל התנהגות מסייעות לבעלי החיים להשיג את צורכי הקיום שלהם מהסביבה . לתכונות האלה קוראים התאמות לסביבה . הגודל של איברי הגוף , הצורה שלהם והצבע הם דוגמאות להתאמות של מבנה הגוף לסביבה . מציאת מסתור , שעות פעילות , תגובת התגוננות ושמירה על צאצאים הן דוגמאות להתאמות של התנהגות לסביבה .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר